trong công nghệ gen kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thẻ truyền được gọi là

Câu hỏi:

06/02/2020 36,601

Bạn đang xem: trong công nghệ gen kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thẻ truyền được gọi là

C. kinh nghiệm tạo ra ADN tái mét tổ hợp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kĩ thuật gửi ren bao gồm những bước :

(1) Phân lập loại tế bào với chứa chấp ADN tái mét tổ hợp

(2) Sử dụng enzim nối nhằm gắn ren của tế bào mang đến nhập thể truyền tạo ra ADN tái mét tổ hợp

(3) Cắt ADN của tế nhập mang đến và ADN của thể truyền bởi vì và một loại enzim rời.

(4) Tách thể truyền và ren cần thiết gửi thoát ra khỏi tế bào

(5) Chuyển ADN tái mét tổng hợp nhập tế bào nhận.

Thứ tự động đúng của công việc bên trên là :

A. (3) g(2) g(4) g(5) g(1)

B. (4) g(3) g(2) g(5) g(1)

C. (3) g(2) g(4) g(1) g(5)

D. (1) g(4) g(3) g(5) g(2)

Câu 2:

Muốn năng suất vượt lên trên số lượng giới hạn của như thể hiện nay với tớ cần để ý cho tới việc

A. tôn tạo ĐK môi trường xung quanh sống

B. nâng cấp nghệ thuật sản xuất

C. đẩy mạnh chính sách thực phẩm, phân bón

D. nâng cấp như thể con vật, cây trồng

Câu 3:

Công nghệ ren được phần mềm nhằm mục tiêu tạo ra ra

A. các thành phầm sinh học

B. các chủng vi trùng E.coli với lợi

C. các phân tử ADN tái mét tổ hợp

D. các loại vật gửi gen

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

Câu 4:

Loại enzim này tại đây được dùng sẽ tạo ADN tái mét tổ hợp?

A. Ligaza và ADNpolimeraza

B. Ligaza và restrictaza

C. ADNpolimeraz và restrictaza

D. Ligaza và ARNpolimeraza

Câu 5:

Quy trình gửi ren sinh ra prôtêin của sữa người nhập rán đưa đến rán gửi ren bao gồm công việc :

(1). Tạo vectơ chứa chấp ren người và gửi nhập tế bào xôma của rán.

(2). Chọn thanh lọc và loài người tế bào gửi ren (chưa ADN tái mét tổ hợp).

(3). Nuôi ghép tế bào xôma của rán nhập môi trường xung quanh tự tạo.

(4). Lấy nhân tế bào gửi ren rồi mang đến nhập trứng đã trở nên tổn thất tự tạo rời khỏi tế bào gửi nhân.

(5). Chuyển phôi được cách tân và phát triển kể từ tế bào gửi nhân nhập tử cung của rán nhằm phôi trừng trị triẻn trở nên khung người.

Trình tự động chính công việc là:

A. (3), (2), (1), (4), (5).

B. (1), (3), (2), (4), (5).

C. (3), (2), (4), (1), (5).

D. (3), (2), (1), (5), (4).

Câu 6:

Cho những trở nên tựu sau:

(1) Chủng Penicillium với hoạt tính pênixilin tăng vội vàng 200 chuyến dạng lúc đầu.

(2) Cây lai Pomato.

(3) Giống táo má hồng mang đến năng suất cao gấp hai.

(4) Con F1 (Ỉ x Đại Bạch): 10 mon tuổi tác nặng nề 100 kilogam, tỉ lệ thành phần nạc bên trên 40%.

(5) Cừu Đôli.

(6) Tạo chủng vi trùng E.coli phát triển hoocmôn somatostatin.

(7) Giống trườn nhưng mà sữa hoàn toàn có thể phát triển prôtêin C trị căn bệnh tiết vón viên thực hiện tắc gân máu ở người.

(8) Tạo những cây cỏ thuần chủng về toàn bộ những ren bởi vì cách thức nuôi ghép phân tử phấn rồi xửa lý cônxisin.

Có từng nào trở nên tựu được đưa đến không phải bởi vì technology tế bào?

A. 6

B. 3

C. 4

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 87

D. 5