trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn phương án chính. Trong chính sách kiến thiết, một ngôi trường thay cho thay đổi khi:

  Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

  • A. Một trong mỗi đặc điểm của ngôi trường thay cho thay đổi.
  • B. Tên ngôi trường thay cho thay đổi.
  • C. Kiểu tài liệu của ngôi trường thay cho thay đổi.
  • D. Tất cả những phương án bên trên.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 77839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: fed up with là gì

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của đơn vị cần thiết cai quản lý
 • Record là tổng số sản phẩm của bảng
 • Trong Access, Khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong các nhì độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu này cho tới truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access Khi tớ nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” vô CSDL tuy nhiên nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tớ cầ
 • Khi tạo ra bảng, ngôi trường DiaChi” sở hữu loại tài liệu là Text, vô mục Field size tớ nhập vô số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” sở hữu Field size là 50.
 • Khi vẫn chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho tới bảng, Access sẽ không còn được chấp nhận nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống không độ quý hiếm vô ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, mong muốn thao tác làm việc với đối tượng người dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tớ lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để hé một bảng ở chính sách thiết kế
 • Trong của buột CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu tạo bảng vô chính sách kiến thiết, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đây
 • Cửa buột cấu tạo bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng
 • Để chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn trường
 • Trong Access, Khi chỉ định và hướng dẫn khoá chủ yếu sai, mong muốn xóa sổ khoá chủ yếu vẫn chỉ định
 • Trong Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, mong muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án chính. Trong chính sách kiến thiết, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu tạo bảng, tớ thực hiện:
 • Để hé bảng ở chính sách kiến thiết, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án chính nhất. Thay thay đổi cấu tạo bảng là:
 • Trong Acess sẽ tạo CSDL mới mẻ, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đấy là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở chính sách kiến thiết, mong muốn thêm 1 ngôi trường vô bên trên ngôi trường thời điểm hiện tại, thao tác tiến hành l
 • Trong Khi tạo ra cấu tạo bảng, đặc điểm của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA