tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

Bài tập dượt Toán đem câu nói. văn lớp 3

30 bài xích Toán đem câu nói. văn lớp 3 (Có đáp án)

30 bài xích Toán đem câu nói. văn lớp 3 bao hàm những dạng Toán đem câu nói. văn tinh lọc đem đáp án và chỉ dẫn giải được VnDoc thuế tầm, tổ hợp hùn những em học viên được thêm tư liệu ôn luyện, những dạng bài xích tập dượt sẵn sàng kỹ năng và kiến thức cho những kì ganh đua học tập kì, ganh đua học viên xuất sắc đạt thành quả cao. Sau phía trên mời mọc những em tìm hiểu thêm và chuyển vận về bạn dạng khá đầy đủ cụ thể nhằm học tập chất lượng Toán lớp 3 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

  • 130 bài xích Toán đem câu nói. văn ôn hè lớp 3
  • 300 bài xích Toán đem câu nói. văn cơ bạn dạng lớp 3

TUYỂN TẬP 30 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1: Hai thùng đem 58 lít dầu, nếu như thêm vô thùng loại nhất 5 lít thì thùng loại nhất đem số dầu kém cỏi thùng loại nhị gấp đôi. Hỏi từng thùng đem từng nào lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm vô thùng loại nhất 5 lít thì tổng số dầu đem nhập 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu nhập thùng loại nhất khi sau là một trong những phần thì số dầu thùng loại nhị là 2 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng loại nhị là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ở thùng loại nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua sắm 3 cây bút chì và 5 quyển vở không còn 21 ngàn, Hồng mua sắm 5 quyển vở và 5 cây bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây bút chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái cây bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập dượt hóa đem 9 thùng ly. Sau khi buôn bán cút 450 cái ly thì quầy tê liệt còn sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc buôn bán quầy tê liệt đem từng nào cái cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đang được buôn bán cút là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng đem số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi buôn bán thùng đem số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tao tê liệt kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ vị trí mang lại 81 người ngồi. Trên thực tiễn đem tới 108 người cho tới dự họp. Hỏi nên kê tăng bao nhiêu mặt hàng ghế nữa mới nhất đầy đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi mặt hàng ghế đem số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hầm ghế nên kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhị bán tốt cấp 3 chuyến ngày loại nhất. Cà nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày loại nhị bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m bao gồm đem 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp nhiều năm đều bằng nhau còn nhịp ở vị trí chính giữa thì dài hơn nữa từng nhịp tê liệt 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại từng nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở vị trí chính giữa nhiều năm là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng trĩu 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi-măng như vậy đem lượng xi-măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn

Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng đem lượng xi-măng là: 350000 : 7 - 200 = 49800 (g)

5 bao xi-măng như vậy chứa chấp kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn trái ngược đem 5 mặt hàng cây hồng xiêm, từng mặt hàng 12 cây và đem 9 mặt hàng cây táo, từng mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn trái ngược tê liệt đem toàn bộ từng nào cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm nhập vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn trái ngược đem toàn bộ số kilomet là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đều nhập 2 tủ, từng tủ đem 3 ngăn. tường rằng từng ngăn đem số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn đem là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách đem là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách ở từng ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong Sảnh đem 16 con cái ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số gà là 6 con cái.

Hỏi bên trên Sảnh đem toàn bộ từng nào kê, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt bên trên Sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà bên trên Sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà, vịt bên trên Sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. Trong một cuộc ganh đua thực hiện hoa, các bạn Hồng thực hiện được 25 cành hoa. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ vì như thế 50% số hoa của Tỳ. Hỏi phụ thân các bạn thực hiện được từng nào cành hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai thực hiện được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ thực hiện được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả phụ thân các bạn thực hiện được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ nhị các bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi đem tư các bạn đấu cùng nhau thì được bao nhiêu ván cờ (mỗi các bạn đều đấu với cùng một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ đưa ra chợ buôn bán 25 trái ngược cam và 75 trái ngược quýt. Buổi sáng sủa u đang được buôn bán được1/5 số cam và quýt, còn sót lại số cam và số quýt u nhằm chiều buôn bán nốt. Hỏi buổi sớm u đang được bán tốt tổng số từng nào trái ngược cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt u đưa ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt u đang được buôn bán buổi sớm là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng lênh láng dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kilogam. Nếu thùng đựng 50% số dầu hỏa tê liệt thì nặng trĩu 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg lối chia đều cả hai bên nhập 6 túi. 8 túi như thế đem số lối là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa chấp số klg lối là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như thế chứa chấp số lối là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhị bán tốt cấp 3 chuyến ngày loại nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhị bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: Có 45 thắc mắc nhập cuộc ganh đua khoa học tập.Mỗi câu vấn đáp đích được 4 điểm,vấn đáp sai bị trừ 2 điểm. Tất cả những thắc mắc đều được vấn đáp.Hỏi nếu như Henry vấn đáp được 150 điểm thì các bạn ấy đang được vấn đáp đích bao nhiêu câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức fake thiết tạm:

Xem thêm: bóng cao su thử nước giá rẻ

Giả sử Henry vấn đáp đích cả 45 thắc mắc.

Lúc tê liệt tổng điểm của chúng ta Henry là:

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là:

180 - 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì như thế tao đang được mang lại Henry vấn đáp đích không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu sai số điểm là:

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là:

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry vấn đáp đích là:

45 - 5 = 40 (câu)

Đáp số: 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật đem diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều nhiều năm 2 centimet ganh đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật lúc đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 - 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật lúc đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm.

Bài 19. Ba rổ đem số cam đều bằng nhau. Nếu buôn bán 60 trái ngược ở rổ loại nhất, buôn bán 45 trái ngược ở rổ thứ hai và 75 trái ngược ở rổ loại 3 thì số cam còn sót lại nhiều hơn thế số cam đang được buôn bán là 30 trái ngược. Hỏi khi đầu từng rổ đem từng nào quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đang được buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam nhập 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm lúc đầu đem số trái ngược là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng đem 6 vỏ hộp kẹo, từng vỏ hộp đem 32 viên kẹo. Hỏi đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo đem số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả đem số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 các bạn nhỏ cút mua sắm bi, từng bạn đặt hàng 3 bi xanh lơ và 4 bi đỏ hỏn. Hỏi 8 bạn đặt hàng toàn bộ từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng toàn bộ số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa chấp tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo đem 6 gói. Hỏi từng gói chứa chấp từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa chấp số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa chấp số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách đem tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn loại nhất trả lịch sự ngăn loại nhị thì số cuốn sách của nhị ngăn đều bằng nhau. Hỏi thực sự từng ngăn đem từng nào quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn loại nhất rộng lớn ngăn loại nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn loại nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn loại nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: Có một đơn vị chức năng binh, khi tập kết nếu như xếp từng mặt hàng 64 người thì xếp được 10 mặt hàng. Hỏi ham muốn xếp trở nên 8 mặt hàng thì từng mặt hàng đem từng nào người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp trở nên 8 mặt hàng thì từng mặt hàng đem số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số trong những bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi ham muốn phân tách số bi tê liệt trở nên từng túi 4 bi thì phân tách được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi đem 4 viên phân tách được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài đem 26 người đón tắc xi, từng xe pháo tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài nên đón toàn bộ từng nào cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe pháo chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe pháo dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe pháo.

Vậy số xe pháo tắc xi nên đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An đem một số trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu lấy cút 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia đều cả hai bên trở nên 7 túi, từng túi thấp hơn khi đầu 1 viên kẹo. Hỏi An đem toàn bộ từng nào viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi đem số viên kẹo là: 17 - 7 = 10 viên

Số kẹo An đem là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng đem 16 viên bi, Toàn đem số bi cấp 5 chuyến số bi của Dũng. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn đem số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả nhị các bạn đem số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 36 kilogam lối, ngày loại nhị bán tốt số lối sụt giảm 3 chuyến đối với ngày loại nhất. Hỏi ngày loại nhị buôn bán thấp hơn ngày loại nhất từng nào ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhị bán tốt số lối là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày loại nhị buôn bán thấp hơn ngày loại nhất số klg lối là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có phụ thân thùng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 16 lít, thùng loại nhị chứa chấp cấp 3 chuyến thùng loại nhất, thùng loại phụ thân chứa chấp kém cỏi thùng loại nhị gấp đôi. Hỏi thùng loại phụ thân chứa chấp từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng loại nhị chứa chấp số dầu là: 16 x 3 = 48l

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 1

Thùng loại phụ thân chứa chấp số dầu là: 48 : 2 = 24l

....................................

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta 30 bài xích Toán đem câu nói. văn lớp 3 (Có đáp án). Trong khi, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập dượt môn Toán lớp 3 khá đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành quả cao.