toán lớp 5 trang 130

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 130

Video chỉ dẫn giải

Trong lịch sử dân tộc cải tiến và phát triển của loại người đang được sở hữu những sáng tạo vĩ đại. Bảng tiếp sau đây cho biết thêm thương hiệu và năm công phụ thân một trong những sáng tạo. Hãy phát âm bảng và cho biết thêm từng sáng tạo được công phụ thân vô thế kỉ nào là.

Phương pháp giải:

Từ năm 1 cho tới năm 100 là thế kỉ loại nhất (thế kỉ I).

Từ năm 101 cho tới năm 200 là thế kỉ loại nhị (thế kỉ II).

Từ năm 201 cho tới năm 300 là thế kỉ loại tía (thế kỉ III).

........

Từ năm 1901 cho tới năm 2000 là thế kỉ nhị mươi (thế kỉ XX).

Từ năm 2001 cho tới năm 2100 là thế kỉ nhị mươi kiểu mẫu (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

- Kính viễn vọng sáng tạo vô thế kỉ 17 (XVII).

- Bút chì sáng tạo vô thế kỉ 18 (XVIII).

- Đầu máy xe cộ lửa sáng tạo vô thế kỉ 19 (XIX).

- Xe giẫm sáng tạo vô thế kỉ 19 (XIX).

- Ô tô sáng tạo vô thế kỉ 19 (XIX).

- Máy cất cánh sáng tạo vô thế kỉ 20 (XX).

- Máy tính năng lượng điện tử sáng tạo vô thế kỉ 20 (XX).

- Vệ tinh nghịch tự tạo sáng tạo vô thế kỉ 20 (XX).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô điểm chấm:

a) 6 năm = ... tháng                                   b) 3h = ... phút

4 năm 2 mon = ... tháng                             1,5 giờ = ... phút

3 năm rưỡi = ... tháng                                  \(\dfrac{3}{4}\) giờ = ... phút

3 ngày = ... giờ                                            6 phút = ... giây

0,5 ngày = ... giờ                                          \(\dfrac{1}{2}\) phút = ... giây

3 ngày rưỡi = ... giờ                                      1 giờ = ... giây

Phương pháp giải:

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

- một năm = 12 mon nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng năm thanh lịch đơn vị chức năng mon tao chỉ việc nhân số cơ với 12.

- một ngày = 24 giờ nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng ngày thanh lịch đơn vị chức năng giờ tao chỉ việc nhân số cơ với 24.

- 1 giờ = 60 phút nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng giờ thanh lịch đơn vị chức năng phút tao chỉ việc nhân số cơ với 60.

- 1 phút = 60 giây nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng phút thanh lịch đơn vị chức năng giây tao chỉ việc nhân số cơ với 60.

Lời giải chi tiết:

a) 6 năm = 72 tháng                                  b) 3h = 180 phút

4 năm 2 mon = 50 tháng                             1,5 giờ = 90 phút 

3 năm rưỡi = 42 tháng                                  \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 45 phút

3 ngày = 72 giờ                                             6 phút = 360 giây

0,5 ngày = 12 giờ                                         \(\dfrac{1}{2}\) phút = 30 giây

3 ngày rưỡi = 84 giờ                                      1 giờ = 3600 giây

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số thập phân phù hợp vô điểm chấm:

a) 72 phút = ... giờ                                    b) 30 giây = ... phút

    270 phút = ... giờ                                       135 giây = ... phút

Phương pháp giải:

- 1 giờ = 60 phút. Do cơ, nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng phút thanh lịch đơn vị chức năng giờ tao chỉ việc lấy số cơ phân chia mang đến 60.

- 1 phút = 60 giây. Do cơ, nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng giây thanh lịch đơn vị chức năng phút tao chỉ việc lấy số cơ phân chia mang đến 60.

Lời giải chi tiết:

a) 72 phút = \(\dfrac{72}{60}\) giờ = \(1,2\) giờ                     b) 30 giây = \(\dfrac{30}{60}\) phút = \(0,5\) phút

270 phút = \(\dfrac{270}{60}\) giờ = \(4,5\) giờ                        135 giây = \(\dfrac{135}{60}\) phút = \(2,25\) phút

Lý thuyết

a) Các đơn vị chức năng đo thời gian

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon tám, mon chục, mon chục nhị sở hữu 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một sở hữu 30 ngày.

Tháng nhị sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

b) Ví dụ về thay đổi đơn vị chức năng đo thời gian

  Một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 mon \(\times\) 1,5 = 18 mon.

  \(\dfrac{2}{3}\) giờ = 60 phút \(\times\) \(\dfrac{2}{3}\) = 40 phút.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

  0,5 giờ = 60 phút \(\times\) 0,5 = nửa tiếng.

  216 phút = 3h 36 phút = 3,6 giờ: