tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Câu hỏi:

16/07/2019 114,917

A. Phản ứng thủy phân.

Bạn đang xem: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

C. Thành phần phân tử.

Đáp án chủ yếu xác

D. Cấu trúc mạch phân tử.

Chọn đáp án C

A. Đúng.

Tinh bột và xenlulozơ sở hữu nằm trong dạng công thức phân tử là (C6H10O5)n

Tinh bột và xenlulozơ sự so sánh ở cấu trúc mạch phân tử: Tinh bột bao gồm nhiều đôi mắt xích α – glucozơ link cùng nhau tạo nên trở nên 2 dạng amilozơ và amilopectin còn xenlulozơ gồm nhiều đôi mắt xích β – glucozơ link cùng nhau tạo nên trở nên mạch kéo dãn.

B. Đúng. Mantozơ nhập cuộc phản xạ tráng gương còn saccarozơ thì ko.

C. Sai vì thế fructozơ và glucozơ sở hữu nằm trong công thức phân tử (C6H12O6) tuy nhiên sở hữu công thức cấu trúc không giống nhau.

D. Đúng.  Phân tử xenlulozơ sở hữu cấu trúc mạch ko phân nhánh và sở hữu lượng phân tử rất rộng.

Xenlulozơ (C6H10O5)n là một trong polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều gốc -glucozơ link cùng nhau trở nên mạch kéo dãn, sở hữu phân tử khối rất rộng, vào lúc 2000000 đvC.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ rồi lấy thành phầm mang đến ứng dụng với lượng dư AgNO3 nhập hỗn hợp NH3 chiếm được m gam bạc (phản ứng xẩy ra trả toàn). Giá trị của m là

A. 32,4

B. 10,8

C. 43,2

D. 21,6

Câu 2:

Phát biểu nào tại đây ko đúng?

A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2

B. Thủy phân (xúc tác H+, to ) saccarozơ cũng như mantozơ đều mang đến cùng một monosaccarit

C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to ) có thể nhập cuộc phản ứng tráng gương

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng mang đến kết tủa Cu2O.

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

Câu 3:

Trong thủy dịch của những người bị dịch đái đàng sở hữu có một lượng nhỏ glucozơ. Phản ứng nào là tại đây nhằm nhận ra sự xuất hiện glucozơ sở hữu nội địa tiểu?

A. Cu(OH)hay H2/Ni,t0

B. NaOH hoặc [Ag(NH3)2]OH.

C. Cu(OH)2 hoặc Na.

D. Cu(OH)2 hay [Ag(NH3)2]OH

Câu 4:

Để tráng 1 lớp bạc lên ruột phích, người tớ mang đến hóa học X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét. Chất X là

A. etyl axetat

B. glucozơ

C. tinh ranh bột

D. saccarozơ

Câu 5:

HNO3/ H2SO4Phương án nào là sau đây rất có thể phân biệt được saccarozơ, tinh ranh bột và xenlulozơ ở dạng bột?

A. Cho từng hóa học ứng dụng với dung dịch HNO3/ H2SO4

B. Cho từng hóa học ứng dụng với hỗn hợp iot.

C. Hoà tan từng hóa học nhập nước, tiếp sau đó đun rét và test với hỗn hợp iot.

D. Cho từng hóa học ứng dụng với vôi sữa

Câu 6:

Đun rét dung dịch chứa m gam glucozơ vi lượng dư AgNO3/NH3 đến Khi phn ứng trọn vẹn dược 10,8 gam Ag. Giá trị của m là?

A. 16,2 gam

B. 9 gam

C. 18 gam

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. 10,8 gam