tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The past simple 

(Ngữ pháp: Thì vượt lên trên khứ đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đích A, B, hoặc C.)

1. There __________ an interesting match on TV last night.

A.is

B. were

C. was

2. My dad __________ a lot of tennis some years ago.

A. plays

B. played

C. is playing

3. I was at the thể hình last Sunday, but I ________ you there.

A. not saw

B. don't see

C. didn't see

4. The teacher __________  us about our homework this morning.

A. didn't ask

B. not asking

C. doesn't ask

5. _________ sleep well last night?

A. Do you

B. Did you

C. Were you         

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trên khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi ngờ vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

 1. There was an interesting match on TV last night.

(Có một trận đấu thú vị bên trên TV tối qua quýt.)

2. My dad played a lot of tennis some years ago.

(Bố tôi tiếp tục đùa thật nhiều tennis từ thời điểm cách đây vài ba năm.)

3. I was at the thể hình last Sunday, but I didn't see you there.

(Tôi tiếp tục ở chống tập dượt thể thao nhập Chủ nhật tuần trước đó, tuy nhiên tôi ko thấy các bạn ở cơ.)

4. The teacher didn't ask us about our homework this morning.

(Giáo viên ko chất vấn Shop chúng tôi về bài xích tập dượt sáng sủa ni.)

5. Did you sleep well last night?

(Tối qua quýt các bạn ngủ đem ngon không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the correct khuông of the verbs to tát complete the conversation.

(Viết dạng đích của động kể từ nhằm hoàn thiện bài xích đối thoại.)

Nick: Hi, there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I (1. go) __________ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (2. have) __________a good weekend, too.

Nick: Really? What _______you(3. do) __________?

Sonny:I (4. visit) __________ the museum with my family, then we (5. eat) __________at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football match last Sunday?

Sonny: Oh, yeah! My favourite team (6. score) __________ a fantastic goal!

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trên khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi ngờ vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

Nick: Hi, there. 

(Xin xin chào.)

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

(Xin xin chào, Nick. Quý khách hàng tiếp tục mang trong mình 1 ngày vào buổi tối cuối tuần chất lượng đẹp mắt chứ hả?)

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I went fishing with my dad. How about you?

(Vâng, tuyệt lắm. Vào Chủ nhật, tôi đã cút câu cá với tía. Còn các bạn thì sao?)

Sonny: Oh, I had a good weekend, too.

(Ồ, bản thân đã và đang mang trong mình 1 ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc.)

Nick: Really? What did you do?

(Thật không? Quý khách hàng đã trải gì?)

Sonny:I visited the museum with my family, then we ate at my favourite restaurant.

(Tôi đang đi tới viện kho lưu trữ bảo tàng với mái ấm gia đình, tiếp sau đó bọn chúng bản thân người sử dụng bữa bên trên quán ăn yêu thương mến của tớ.)

Nick: Did you watch football match last Sunday?

(Bạn đem coi trận đấu soccer nhập Chủ nhật tuần trước đó không?)

Sonny: Oh, yeah! My favourite team scored a fantastic goal!

(Ồ, có! Đội bóng yêu thương mến của tớ tiếp tục ghi 1 bàn thắng tuyệt vời!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc bám theo group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vào buổi tối cuối tuần trước.)

Example:

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

A: Did you tự any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn đem đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, đem chứ, và bản thân vô cùng mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý khách hàng đã trải gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Did you tự any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn đem đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, đem chứ, và bản thân vô cùng mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý khách hàng đã trải gì?)

A: I played football with my neighbours at the stadium. We had a great football match.

(Tôi tiếp tục đá bóng với những người dân láng giềng của tớ bên trên Sảnh hoạt động. Chúng tôi đã mang trong mình 1 trận đấu soccer tuyệt hảo.)

B: What was the result?

(Kết ngược thế nào?)

A: We won and I scored a beautiful goal. How about you?

(Chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi 1 bàn thắng đẹp mắt. Còn các bạn thì sao?)

B: I also had a nice weekend with my family. We had a barbecue in the park near our house.

(Mình đã và đang mang trong mình 1 ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc với mái ấm gia đình. Chúng tôi đã mang trong mình 1 buổi tiệc nướng nhập khu dã ngoại công viên ngay gần ngôi nhà.)

C: Did you fly the kites? It was windy last weekend.

(Bạn đem thả diều không? Cuối tuần trước đó trời đem dông đấy.)

B: Oh, yes. I had  a lot of fun. How was your last weekend?

(Ồ, đem chứ. Mình tiếp tục đem thật nhiều thú vui. Cuối tuần trước đó của doanh nghiệp thế nào?)

C: I came back my hometown to tát visit my grandparents. I swam in the river with the children there. It was really interesting.

(Mình về quê thăm hỏi các cụ. Mình tiếp tục tắm với lũ trẻ con ở cơ. Nó thiệt sự thú vị.)

A: It sounds great!

(Nghe dường như vui sướng đó!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Imperatives 

(Câu mệnh lệnh)

4. Look at each picture and choose the correct answer.

(Nhìn từng tranh ảnh và lựa chọn đáp án đích.)

1. (Park / Don't park) here.

2. (Close / Open) the window. It's windy outside.

3. (Tidy up/Don't tidy up) your room.

4. (Use / Don't use) the lift when there is fire.

5. (Try / Don't try to tát get up early to tát tự some exercise.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V(nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

 1. Don't park here.

(Không đỗ/ đậu xe cộ ở phía trên.) 

2. Close the window. It's windy outside.

(Đóng hành lang cửa số lại cút. Ngoài trời đem dông.)

3. Tidy up your room.

(Dọn dẹp chống của doanh nghiệp cút nhé.)

4. Don't use the lift when there is fire.

(Không dùng cầu thang máy Khi đem cháy.)

5. Try to tát get up early to tát tự some exercise.

(Cố gắng dậy sớm nhằm tập dượt thể thao.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tell your friends what to tát tự and what not to tát tự at the thể hình.

(Nói với các bạn em điều nên thực hiện và tránh việc thực hiện ở chống tập dượt thể hình.)

GYM RULES

(Quy ấn định bên trên chống tập)

Examples:

(Ví dụ)

- Change your clothes.

(Thay ăn mặc quần áo.)

- Don’t speak loudly.

(Không trình bày to tát.)

- ______________

- ______________

- ______________

Lời giải chi tiết:

- Pay your fee first.

(Trả phí trước.)

- Put on your trainers/ sports shoes.

(Mang giầy thể thao.)

- Listen to tát the instructor carefully.

(Lắng nghe thiệt kỹ người chỉ dẫn các bạn.)

- Don’t litter.

(Không xả rác rến.)

- Don’t eat or drink at the thể hình.

(Không ăn hoặc húp nhập chống tập dượt.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ khi con tu hú

4. 

5.

6.