tiếng anh 9 unit 6 skills 1Với lời nói giải bài bác tập luyện Unit 6 lớp 9: Skills một trong những Unit 6: VietNam then and now Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6.

Unit 6 lớp 9: Skills 1

Unit 6 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 6 skills 1

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Work in pairs to lớn answer the following questions. (Làm việc theo đuổi cặp rồi vấn đáp thắc mắc sau.)

Unit 6 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

1. What are the things in the pictures?

2. When and where can you see them?

3. How different are they?

Gợi ý:

1. The first picture shows an old tram. The second picture shows a modern train.

2. The tram would have been seen in a town or đô thị. These trains can be seen nowadays in big, modern cities.

Old tram Modern train
Compartment Two or three Four
Speed Low High
Air-conditioner No Yes
Runs on The ground at street level Elevated tracks
Powered by Overhead electricity wires Electromagnetics

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Những loại vô giành giật là gì?

- Hình hình họa thứ nhất đã cho thấy một con xe năng lượng điện cũ. Hình hình họa loại nhị đã cho thấy một đoàn tàu tân tiến.

2. quý khách rất có thể phát hiện ra bọn chúng lúc nào và ở đâu?

- Xe năng lượng điện sẽ tiến hành phát hiện ra vô một thị xã hoặc TP.HCM. Ngày ni rất có thể thấy những chuyến tàu này ở những TP.HCM rộng lớn, tân tiến.

3. Chúng không giống nhau như vậy nào?

Tàu cũ

Tàu hiện tại đại

Ngăn

Hai hoặc ba

Bốn

Tốc độ

Thấp

Cao

Máy điều hòa

Không

Đúng

Chạy trên

Mặt khu đất ở lối phố

Các tuyến phố bên trên cao

Được cung ứng bởi

Dây năng lượng điện bên trên cao

Điện từ

2. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow. (Bây giờ gọi bài bác báo ở tập san du ngoạn. Sau bại liệt vấn đáp thắc mắc sau.)

Quảng cáo

THE TRAM SYSTEM IN HA NOI: THEN AND NOW

Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap to lớn get around the đô thị and to lớn the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due to lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

Now, after more phàn nàn đôi mươi years, the population of Ha Noi has risen from about two million people to lớn more phàn nàn six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands, Ha Noi is launching its first skytrain system, connecting Cat Linh and Ha Dong. The system is expected to lớn begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains. Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected to lớn be completed in a few years.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

HỆ THỐNG XE ĐIỆN Tại HÀ NỘI: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Hà Nội với lối xe pháo năng lượng điện thứ nhất vô năm 1900. Hệ thống xe pháo năng lượng điện là 1 trong phương tiện đi lại vận tải đường bộ chủ yếu của TP.HCM vô thập kỉ loại 9 và thiệt vậy hình hình họa của con xe năng lượng điện và tiếng động leng reng của chính nó đã từng đi sâu sắc vô ngược tim và tâm trí của những người Thành Phố Hà Nội. Bởi vì thế nó tiện lợi và rẻ mạt khi chuồn vòng xung quanh TP.HCM và vùng ngoại thành vì thế xe pháo năng lượng điện, khối hệ thống này đang được vô cùng thịnh hành.

Ngày ni, sau rộng lớn hai mươi năm, dân sinh của Thành Phố Hà Nội đã tiếp tục tăng kể từ 2 triệu con người lên rộng lớn 6 triệu người; vậy nên, con số phương tiện đi lại bên trên mặt phố đã tiếp tục tăng đáng chú ý. Đế thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đi đi lại lại tăng dần, Thành Phố Hà Nội đang được khai trương mở bán hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao, thông suốt Cát Linh và HĐ Hà Đông. Hệ thống được mong ngóng tiếp tục chính thức sinh hoạt này năm năm 2016 với 4 toa tàu năng lượng điện thứ nhất. Hơn nữa, dự án công trình khối hệ thống lối ray mới mẻ bao hàm 8 km lối ray xe pháo năng lượng điện bên trên cao và 4 km lối ray ngầm bên dưới mặt mày khu đất, thông suốt mái ấm ga trung tâm Thành Phố Hà Nội và Nhơn đang rất được xây đắp và mong ngóng tiếp tục hoàn thiện vô vài ba năm nữa.

Câu hỏi:

1. In which century was the tram system built?

2. What was the role of the tram system in Ha Noi?

3. When was the system removed?

4. What has happened to lớn Ha Noi's population over the last two decades?

Đáp án:

1. In the 20th century.

2. It was a major means of transport for Hanoians.

3. In 1990.

4. The population has increased dramatically.

5. New rail systems including a skytrain and a subway are under way.

6. The first tramways in 1900.

Giải thích:

1. Thông tin: Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

2. Thông tin: Since it was convenient and cheap to lớn get around the đô thị and to lớn the suburban areas by tram, the system was very popular.

3. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades … However, due to lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

4. Thông tin: However, due to lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

5. Thông tin: Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected to lớn be completed in a few years.

Hướng dẫn dịch:

1. Hệ thống xe pháo năng lượng điện được xây đắp vô thế kỷ nào?

- Vào thế kỷ đôi mươi.

2. Vai trò của khối hệ thống xe pháo năng lượng điện ở Thành Phố Hà Nội là gì?

- Nó là 1 trong phương tiện đi lại giao thông vận tải chủ yếu của những người Thành Phố Hà Nội.

Xem thêm: văn tả dòng sông quê em lớp 5 ngắn gọn

3. Hệ thống được gỡ vứt khi nào?

- Năm 1990.

4. Điều gì đang được xẩy ra với dân sinh Thành Phố Hà Nội vô nhị thập kỷ qua?

- Dân số tăng đột đổi mới.

5. Hệ thống xe pháo năng lượng điện ở Thành Phố Hà Nội mới đây và đã được nâng cao như vậy nào?

- Hệ thống đường tàu mới mẻ bao hàm tàu năng lượng điện bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm đang rất được thực hiện.

6. quý khách suy nghĩ khối hệ thống giao thông vận tải này tuyệt vời rộng lớn với những người Hà Nội?

- Những con cái tàu năng lượng điện thứ nhất vô năm 1900.

3. Decide if the following statements are true (T) or false (F). (Xem những câu sau là đích thị (T) hoặc sai (F))

1. The purpose of the passage is to lớn persuade people to lớn go by skytrain.

2. Hanoians were deeply attached to lớn their tram system.

3. The tram system of Ha Noi only operated in the downtown area.

4. There has been a sharp increase in the number of vehicles in Ha Noi.

5. The new skytrain has been running for two years.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: Mục đích của đoạn văn là reviews, ko thuyết phục chuồn loại phương tiện đi lại này.

2. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

3. Thông tin: Since it was convenient and cheap to lớn get around the đô thị and to lớn the suburban areas by tram, the system was very popular.

4. Thông tin: Now, after more phàn nàn đôi mươi years, the population of Ha Noi has risen from about two million people to lớn more phàn nàn six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically.

5. Thông tin: The system is expected to lớn begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains.

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của đoạn văn là thuyết phục quý khách chuồn xe pháo năng lượng điện bên trên cao.

2. Người Thành Phố Hà Nội ràng buộc thâm thúy với hệ thông tàu năng lượng điện của mình.

3. Hệ thống xe pháo năng lượng điện của Thành Phố Hà Nội chỉ sinh hoạt ở điểm trở thành thị.

4. Có sự tăng thời gian nhanh con số phương tiện đi lại ở Thành Phố Hà Nội.

5. Hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao mới mẻ thực hiện được hai năm.

4. Work in pairs. List different types of traditional and modern transport systems in Viet Nam. (Làm việc theo đuổi cặp. Liệt kê những loại phương tiện đi lại giao thông vận tải truyền thống lịch sử và tân tiến ở nước ta.)

Past Present
Road types path, earthen road, trench, brick road, tunnel, alley, tram system underpass, flyover, skytrain system, sky walk system, cable xế hộp, tunnel, alley
Vehicles bicycle, rickshaw, coach, train, tram motorbike, bicycle, coach, train, xế hộp, tram, plane

Hướng dẫn dịch:

Quá khứ

Hiện tại

Loại đường

đường chuồn, lối khu đất, rãnh, lối gạch men, căn hầm, hẻm, khối hệ thống xe pháo điện

hầm chui, cầu vượt lên trên, khối hệ thống tàu năng lượng điện bên trên cao, khối hệ thống quốc bộ bên trên cao, cáp treo, hầm, hẻm

Phương tiện

xe giẫm, xe pháo kéo, giảng dạy viên, xe pháo lửa, xe pháo điện

xe máy, xe đạp điện, xe pháo khách hàng, xe pháo lửa, xe pháo tương đối, xe pháo năng lượng điện, máy bay

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live? (Thảo luận những thay cho thay đổi vô giao thông vận tải ở vùng xung xung quanh các bạn. Có điều gì banjnthichs rộng lớn ở giao thông vận tải truyền thống lịch sử hoặc tân tiến điểm các bạn sinh sống không?)

Hướng dẫn dịch:

- Tôi quí dùng lối chuồn dành riêng cho những người quốc bộ rộng lớn là vỉa hè bên trên những tuyến phố sầm uất ở TP.HCM của tôi cũng chính vì nó an toàn và tin cậy rất là nhiều mang lại cỗ hành và ở bại liệt không nhiều độc hại rộng lớn.

- Những tuyến phố ở thôn tôi đang được thay cho thay đổi đáng chú ý. Nhưng tôi quí những tuyến phố khu đất rộng lớn là lối bê tông cũng chính vì nông thôn coi "xanh hơn" với những tuyến phố bại liệt.

Gợi ý:

I prefer the modern train phàn nàn the old tram in my đô thị because it’s much faster and it has air conditioner so sánh that my trip is more comfortable.

Now in đô thị, there are more buses phàn nàn in the past. I lượt thích that because they help to lớn reduce pollution and the fees are quite cheap.

Hướng dẫn dịch:

Tôi quí tàu tân tiến rộng lớn tàu năng lượng điện cũ vô TP.HCM của tôi vì thế nó thời gian nhanh rất là nhiều và với máy điều tiết nhằm chuyến hành trình của tôi tự do rộng lớn.

Bây giờ vô TP.HCM, có tương đối nhiều xe pháo buýt hơn trước đây trên đây. Tôi quí vấn đề đó vì thế bọn chúng chung thuyên giảm độc hại và lệ phí khá rẻ mạt.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat vì thế you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp