thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu căn vặn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Cửa hàng tài liệu quan liêu hệ

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: A

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người sử dụng loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Phần mượt này tại đây ko cần là hệ QT CSDL quan liêu hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu này về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm xây cất những CSDL quan liêu hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những việc cai quản lí đem chứa chấp những mối liên hệ Một trong những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: đề thi anh thpt quốc gia 2022

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá phiên bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ?

A. Sắp xếp những phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mũi cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại nhập các:
  • Trong hệ CSDL mối liên hệ, miền là:
  • Mô hình thông dụng nhằm xây cất CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan liêu hệ?
  • Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Phát biểu này trong số tuyên bố sau là sai khi nói tới miền?
  • Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải này tại đây nhận định rằng bảng tê liệt ko cần là 1 mối liên hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Khẳng ấn định này là sai khi nói tới khoá?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng kiêm toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cậy học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Xem thêm: số chia số bị chia thương

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Cửa hàng tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Cửa hàng tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu