thể tích khối lập phương cạnh 2a

Câu hỏi:

02/02/2020 43,025

Đáp án A

Bạn đang xem: thể tích khối lập phương cạnh 2a

Phương pháp:

Thể tích khối lập phương cạnh a là V = a3

Cách giải:

Thể tích khối lập phương canh 2a là V = 2a3 = 8a3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lăng trụ lục giác đều sở hữu cạnh lòng vì chưng a và khoảng cách thân thuộc nhị lòng của lăng trụ vì chưng 4a. Tính thể tích V của lăng trụ vẫn cho?

A. V = 33a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 2:

Một bác bỏ dân cày cần thiết xây cất một hố ga ko có nắp đậy hình trạng vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 3200cm3, tỉ số thân thuộc độ cao của hố và chiều rộng lớn của lòng vì chưng 2. Hãy xác lập diện tích S của lòng hố ga nhằm khi xây tiết kiệm ngân sách vẹn toàn vật tư nhất?

A. 120 cm2

B. 1200 cm2

C. 160 cm2

D. 1600 cm2

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành và SA = SB = SC = 11, SAB^ = 30°, SBC^ = 60° và SCA^ = =45°. Tính khoảng cách d thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp ABSD?

A. d = 411

B. d = 222

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

C. d = 222

D. d = 22

Câu 4:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Tính khoảng cách thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp AB' và CD'

A. 2a2

B. a

C. 2a

D. 2a

Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với O' là tâm hình vuông vắn A'B'C'D'. thạo rằng tứ diện O'BCD hoàn toàn có thể tích vì chưng 6a3. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D'.

A. V = 12a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 6:

Cho một khối nhiều diện lồi với 10 đỉnh, 7 mặt mũi. Hỏi khối nhiều diện này còn có bao nhiêu cạnh?

A. trăng tròn.

B. 18.

C. 15.

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

D. 12.