thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

 • Câu hỏi:

  Thế này là khai báo thay đổi mảng loại gián tiếp?

  • A. Khai báo mảng của những phiên bản ghi
  • B. Khai báo mảng xâu kí tự
  • C. Khai báo mảng nhì chiều
  • D. Khai báo trải qua loại mảng vẫn có

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

  Đáp án đúng: D

  Khai báo mảng loại gián tiếp là khai báo trải qua loại mảng vẫn có

Mã câu hỏi: 13465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: nhiệt độ nóng chảy của nhôm

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: đánh giá năng lực đại học quốc gia hà nội

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu này tiếp sau đây về loại mảng là phù hợp?
 • Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người lập trình sẵn cần:
 • Phát biểu này tiếp sau đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?
 • Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác?
 • Thế này là khai báo thay đổi mảng loại gián tiếp?
 • Phương án này bên dưới đấy là khai báo mảng phù hợp lệ?
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau: Đoạn lịch trình bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?
 • Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] of integer; Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?
 • Khai báo mảng hai phía này sau đấy là sai?
 • Mảng là loại tài liệu trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho: