skills 2 unit 9 lớp 8

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 2 unit 9 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to tát the news report and correct the following statements. 

(Nghe report thông tin và sửa những câu sau.)

1. A typhoon hit Nghe An Province early this morning.

(Một cơn lốc đang được đổ xô nhập tỉnh Nghệ An nhập sáng sủa sớm ni.)

2. Only a few people were seriously injured in the storm.

(Chỉ với một trong những người bị thương nặng trĩu nhập cơn lốc.)

3. There wasn't any damage to tát property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Không với thiệt sợ hãi về gia sản bên trên Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển của Nghệ An.)

4. The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão đang không giảm sút khi những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn cho tới chống.)

5. According to tát the weather bureau, the area will be rain-free over the next few days.

(Theo phòng ban không khí, chống này tiếp tục không tồn tại mưa nhập vài ba ngày cho tới.)

Phương pháp giải:

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to tát property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to tát Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to tát safe areas, where temporary accommodation will be built to tát house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to tát continue over the next few days.

Dịch bài bác nghe:

Tỉnh Nghệ An bị tác động nặng trĩu quay về khi một cơn lốc tiến công nhập chống tối qua chuyện. Cơn bão chính thức vào tầm 11 giờ tối và hoành hành xuyên suốt tối. Hàng chục con người bị thương nặng trĩu và hàng nghìn người không giống bị tổn thất ngôi nhà cửa ngõ. Những cơn gió máy mạnh làm ra thiệt sợ hãi rộng lớn mang đến gia sản, bao hàm mọi người cửa ngõ và công ty, nhất là ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An. Cơn bão đang được yếu hèn lên đường khi group cứu hộ cứu nạn cho tới chống này. Các sinh hoạt cứu hộ cứu nạn đang được chính thức và nhiều người bị vướng kẹt trong số tòa ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng lỗi đang được cứu vớt bay. Công nhân hiện giờ đang lau chùi những miếng vụn sót lại kể từ cơn lốc kinh hoàng. nhà nước đang được gửi khí giới cứu hộ cứu nạn cho tới Nghệ An, tương đương thức ăn và vật tư hắn tế. Những người bị tổn thất ngôi nhà cửa ngõ đang được đưa tới những chống tin cậy, điểm những điểm tạm thời trú ẩn sẽ tiến hành kiến thiết. Cục không khí đang được phát hành lưu ý lũ lụt mang đến Nghệ An và những tỉnh phụ cận khi mưa rộng lớn dự con kiến tiếp tục nối tiếp nhập vài ba ngày cho tới.

Lời giải chi tiết:

Phần in đậm là phần được sửa lại

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

(Một cơn lốc nhiệt đới gió mùa tiến công nhập Nghệ An tối qua chuyện.)

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

(Hàng tá người bị thương nặng trĩu nhập cơn lốc.)

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Có thiệt sợ hãi rộng lớn về gia sản ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An.)

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão đang được yếu hèn lên đường khi group cứu hộ cứu nạn cho tới chống.)

5. According to tát the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. 

(Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, mưa rộng lớn tiếp tục nối tiếp nhập vài ba ngày cho tới.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and complete the data chart.

(Nghe đợt nữa và hoàn thiện bảng vấn đề.) 

Type of natural disaster

Typhoon

What is this disaster?

A powerful storm with severe (1) _______ and heavy rain.

When and where did the disaster occur?

- At about 11 p.m

- In Nghe An Province

What are the effects of this disaster?

- Dozens of people were seriously injured.

- Hundreds of others became (2) _______.

- Extensive (3) _______ was caused to tát property, including homes and businesses.

- Heavy rain is expected to tát continue and (4) _______ warnings have been issued.

What has been done to tát help the victims of the disaster?

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

- Rescue workers are clearing up the (5) _______.

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

- People left homeless have been taken to tát safe areas.

- Temporary (6) _______ will be built to tát house them.

Lời giải chi tiết:

1. winds

2. homeless

3. damage

4. flood

5. debris

6. accommodation

Type of natural disaster

(Loại thiên tai)

Typhoon (Bão nhiệt độ đới)

What is this disaster?

(Thiên tai này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds  and heavy rain.

(Một cơn lốc kinh khủng với gió máy mạnh và mưa rộng lớn.)

When and where did the disaster occur?

(Thiên tai này xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

- At about 11 p.m (Khoảng 11 giờ tối)

- In Nghe An Province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những tác động của thiên tai này là gì?)

- Dozens of people were seriously injured.

(Hàng tá người đã trở nên thương nặng trĩu.)

- Hundreds of others became (2) homeless.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

(Hàng trăm con người không giống trở nên người vô gia cư.)

- Extensive (3) damage  was caused to tát property, including homes and businesses.

(Thiệt sợ hãi nguy hiểm với gia sản, bao hàm ngôi nhà cửa ngõ và gia sản.)

- Heavy rain is expected to tát continue and (4) flood warnings have been issued.

(Mưa nặng trĩu phân tử được nghĩ rằng tiếp nối và lưu ý lũ lụt đang được thể hiện.)

What has been done to tát help the victims of the disaster?

(Điều gì đang được thực hiện sẽ giúp hứng những nàn nhân của thảm họa?)

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

(Những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn đang được cứu vớt được những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm sụp nát nhừ và bị huỷ diệt.)

- Rescue workers are clearing up the (5) debris.

(Nhân viên cứu hộ cứu nạn đang được dọn sạch sẽ những miếng vụn.)

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

(Các khí giới cứu hộ cứu nạn, tương đương hoa màu và dung dịch thang đang được gửi cho tới.)

- People left homeless have been taken to tát safe areas.

(Những người bị tổn thất ngôi nhà đang được đưa tới điểm tin cậy.)

- Temporary (6) accommodation will be built to tát house them.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời đang được xây mang đến chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about.

(Em hoặc ai tê liệt nhập mái ấm gia đình trải đời qua chuyện một thảm họa vạn vật thiên nhiên chưa? Ghi chú nó nhập bảng bên dưới. Thay nhập tê liệt, em với viết lách một thảm họa vạn vật thiên nhiên tuy nhiên em từng hiểu.)

Type of natural disaster

 

What is this disaster?

 

When and where did the disaster occur?

 

What are the effects of this disaster?

 

What has been done to tát help the victims of the disaster?

 

Lời giải chi tiết:

Type of natural disaster 

(Loại thiên tai)

Drought 

(Hạn hán)

What is this disaster?

(Thảm họa này là gì?)

There was no rain for 6 months and the temperature was over 40 celcius degrees. 

(Không với mưa trong nửa năm trời và nhiệt độ chừng bên trên 40oC.)

When and where did the disaster occur?

(Thảm họa xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

In the early of 2013 (Đầu năm 2013)

In Long An province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những hiệu quả của thảm họa này?)

The trees and animals died without water.

(Cây và động vật hoang dã bị tiêu diệt tự không tồn tại nước.)

The rice paddies were dry and died.

(Những đồng lúa bị khô nứt hạn và bị tiêu diệt.)

The soil was broken. 

(Đất bị nứt nẻ.)

People didn’t have enough water for daily activities.

(Người dân không tồn tại đầy đủ nước mang đến sinh hoạt mỗi ngày.)

What has been done to tát help the victims of the disaster?

(Điều gì được sản xuất sẽ giúp mững nàn nhân thảm họa?)

The rescue workers brought water tanks to tát villages to tát provide water.

(Đội cứu hộ cứu nạn đem bám theo những bình nước cho tới những ngôi làng mạc nhằm hỗ trợ nước.)

People were limited to tát go out on day. 

(Người tao bị giới hạn ra đi ngoài nhập buổi ngày.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

4.a. Use your notes in 3 to tát write a news report.

(Sử dụng lưu ý nhập bài bác 3, viết lách 1 thông tin.)

Lời giải chi tiết:

A severe drought in Long An Province

A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. The drought had serious consequences. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. The rice paddies withered and the soil was broken. The people in affected areas didn’t have enough water for their daily activities. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent to tát the drought areas. They brought water tanks to tát help the thirsty villagers. Moreover, the villagers were advised to tát limit their outside activities by day. It was expected that the situation would improve soon.

Tạm dịch:

Một mùa hạn hán nguy hiểm ở tỉnh Long An

Một mùa hạn hán nguy hiểm đang được tác động áp lực cho tới một vùng to lớn ở tỉnh Long An đầu xuân năm mới 2013. Không với mưa trong nửa năm và nhiệt độ chừng lên tới mức 40oC. Hạn hán này đã nhằm lại những kết quả rộng lớn lao. Trong những chống bị hạn hán, cây trồng và động vật hoang dã bị tiêu diệt dần dần vì thế háo nước. Những cánh đồng lúa bị tiêu diệt thô và khu đất đai nứt nẻ. Con đứa ở chống bị tác động không tồn tại đầy đủ nước cho những sinh hoạt mỗi ngày. Để cứu vớt vắng tanh tình hình nguy cấp cấp cho, hàng nghìn nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn được gởi cho tới điểm bị hạn hán. Họ lấy những bình nước cho tới chung những người dân dân làng mạc đang được bị tiêu diệt khát. Hơn thế nữa, dân làng mạc được răn dạy số lượng giới hạn những sinh hoạt bên phía ngoài nhập buổi ngày. Mọi người đang được chờ mong tình hình tiếp tục sớm được nâng cấp.

Bài 4 b

4b. Swap news reports with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to tát class.

(Trao thay đổi vấn đề với cùng 1 bạn làm việc và xem xét lại phiên bản nháp của từng người. Ôn lại và sửa nếu như cần thiết. Sau tê liệt trình diễn report sau cùng mang đến lớp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

7. 

8. 

9.