skills 2 unit 4 lớp 9Với điều giải bài bác tập luyện Unit 4 lớp 9: Skills 2 nhập Unit 4: Life in the past Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4.

Unit 4 lớp 9: Skills 2

Unit 4 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: skills 2 unit 4 lớp 9

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past - Skills 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. An old man is talking about his school days. Listen and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Một người con trai rộng lớn tuổi tác đang được kể về tháng ngày tới trường của tôi. Nghe và coi câu này đích (T), sai (F), hay là không sở hữu vấn đề (NG).)

Bài nghe:

1. The school had classes for different age groups.

2. All the subjects were taught by one teacher.

3. Some students didn't wear shoes to tát school.

4. Students didn't have exams because they would cost too much.

5. Students could talk to tát their teacher whenever they wanted to tát.

6. The teacher didn't give students any homework.

Đáp án:

1. F2. T3. T4. NG5. F6. T

Hướng dẫn dịch:

1. Trường sở hữu những lớp cho những group tuổi tác không giống nhau.

2. Tất cả những môn được dạy dỗ vì thế một nghề giáo.

3. Vài học viên ko đem giầy cho tới ngôi trường.

Quảng cáo

4. Các học viên không tồn tại kỳ đua cũng chính vì bọn chúng tiếp tục tôn phí thật nhiều.

5. Những học viên nói cách khác chuyện với nghề giáo của mình bất kể lúc nào bọn họ ham muốn.

6. Giáo viên ko cho tới học viên ngẫu nhiên bài bác tập luyện này.

Nội dung bài bác nghe:

I went to tát a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys and girls, and one teacher who taught everything. The school didn't have a name, so sánh we just called it ‘our school’. We used to tát walk to tát school. Some children went bare-footed.

At school we learnt to tát read and to tát write. We also learnt a little maths and history. There were no science essons, and we didn't have exams, either.

Although our school was small, it had strict rules. We had to tát behave ourselves. We stood up and bowed to tát greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed to tát. However, I had no homework and no extra classes. I had a lot of time to tát play outside and to tát help my parents in the house. I loved my school and those school days.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tôi tới trường ở ngôi trường học tập xã. Trên thực tiễn, chỉ tồn tại một lớp học tập cho tới 15 học viên ở những giới hạn tuổi không giống nhau, cả phái mạnh lộn phái đẹp, và một nghề giáo tiếp tục dạy dỗ tất cả. Nhà ngôi trường ko mang tên, chính vì vậy công ty chúng tôi chỉ gọi là 'trường học tập của bọn chúng tôi'. Chúng tôi thông thường đi dạo cho tới ngôi trường. hầu hết đứa trẻ em cút chân trần.

Ở ngôi trường, công ty chúng tôi tiếp tục học tập cơ hội gọi và viết lách. Chúng tôi đã và đang học tập được một không nhiều toán học tập và lịch sử hào hùng. Không sở hữu môn khoa học tập, và công ty chúng tôi cũng không tồn tại những kỳ đua.

Mặc mặc dù ngôi trường công ty chúng tôi còn nhỏ tuy nhiên nó sở hữu những quy tắc nghiêm nhặt. Chúng tôi tiếp tục nên tư xử sự. Chúng tôi vực dậy và cúi xin chào tiếp nhận nghề giáo của công ty chúng tôi nhập đầu từng bài học kinh nghiệm. Chúng tao chỉ nói cách khác khi công ty chúng tôi được quy tắc. Tuy nhiên, tôi không tồn tại bài bác tập luyện trong nhà và không tồn tại lớp học tập tăng. Tôi tiếp tục sở hữu thật nhiều thời hạn nhằm nghịch tặc phía bên ngoài và để giúp đỡ phụ vương u tôi nhập ngôi nhà. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi và những ngày ở ngôi trường.

2. Listen again and fill the blanks with the correct information. (Lắng nghe lần tiếp nữa và điền nhập địa điểm trống trải với vấn đề đích.)

Bài nghe:

1. Number of students: ____________.

2. Some students went to tát school ____________.

3. Lessons focused on: reading, writing, and ____________.

Quảng cáo

4. The school was small but it had ____________.

5. The students had no homework or ____________.

Đáp án:

1. 152. bare-footed3. maths. history4. strict rules5. extra classes

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm: toán lớp 5 bài 70

1. Số lượng học tập sinh: 15.

2. hầu hết học viên tới trường vì thế chân trần.

3. Các bài học kinh nghiệm triệu tập vào: gọi, viết lách, toán học tập, và lịch sử hào hùng.

4. Trường học tập nhỏ tuy nhiên sở hữu quy quyết định nghiêm nhặt.

5. Các học viên không tồn tại bài bác tập luyện về ngôi nhà hoặc những lớp học tập tăng.

3. Make a list of the facilities you are using your studies nowadays. Then tick one(s) you think was/were not available about twenty years ago. (Lập 1 list hạ tầng vật hóa học các bạn đang được dùng cho tới việc học hành. Tích nhập những loại các bạn nghĩ về là đang không được dùng từ thời điểm cách đó hai mươi năm.)

Các phương tiện đi lại lúc này hỗ trợ cho việc học:

- projector: máy chiếu

- computer: máy tính

- USB

- Library: thư viện

- Laptop/ Mobile: PC xách tay/ di động

4. Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short mô tả tìm kiếm of how students in the past studied without that facility. (Chọn một phương tiện đi lại ko mến phù hợp với trăng tròn năm trước đó và viết lách một mô tả ngắn ngủi về sự việc làm thế nào những học viên nhập vượt lên trước khứ học tập tuy nhiên ko cần thiết phương tiện đi lại này.)

Gợi ý:

It is most likely that students twenty years ago were not able to tát enjoy the Internet in their studies. That's why it took them a lot of time, energy, and even money, to tát bởi a project that we can now easily complete in one or two days.

For example, when being asked to tát write an assignment about past habits, the students had to tát go to tát the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their assignment.They would also have to tát meet with some old people and talk to tát them about the past. At trang chính, they had to tát hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had to tát write a clean copy on another piece of paper for submission.

Hướng dẫn dịch:

Hầu như học viên hai mươi năm về trước ko thể nhập Internet nhằm học tập. Đó là vì sao bọn họ rơi rụng thật nhiều thời hạn, tích điện và thậm chí còn cả tài sản nhằm thực hiện một bài bác thu hoạch tuy nhiên lúc này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản hoàn thành xong nhập một hoặc 2 ngày.

Ví dụ như khi được đòi hỏi viết lách 1 bài bác thu hoạch về những thói thân quen nhập vượt lên trước khứ, những học viên nên cho tới tủ sách, tìm hiểu sách bám theo dề tài, xem sách và viết lách tay ngẫu nhiên vấn đề này mà người ta nghĩ về là hữu ích so với bài bác thu hoạch của mình. Họ cũng tiếp tục chạm mặt 1 vài ba người rộng lớn tuổi tác và trình bày với bọn họ về vượt lên trước khứ. Tại ngôi nhà, bọn họ nên viết lách tay bài bác thu hoạch, hoàn toàn có thể nên tẩy xóa và viết lách lại nhiều bạn dạng thứ nhất, bọn họ nên viết lách một bạn dạng sao thật sạch sẽ bên trên 1 tờ giấy má không giống nhằm nộp.

Bài giảng: Unit 4 Life in the past - Skills 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

 • Từ vựng Unit 4: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb ... 2. Use the newly-formed ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation ... 2. Use used to tát ...

 • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction ... 2. Read the stories ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man ... 2. Listen again ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer ... 2a. Match the verbs ...

 • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa sau

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-4-life-in-the-past.jsp