quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Câu hỏi:

09/06/2020 157,654

C. xâm thực – bồi tụ.

Bạn đang xem: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: Quá trình chủ yếu nhập sự tạo hình và biến hóa địa hình VN lúc này là xâm thực – bồi tụ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ ngược của quy trình xâm thực mạnh ở miền núi là

A. tạo ra trở nên nhiều phụ lưu.

B. loại chảy mạnh.

C. tạo ra trở nên nhiều chi lưu.

D. tổng lượng phù tụt xuống rộng lớn.

Câu 2:

Biểu hiện tại này tại đây không đích thị với hiện tượng lạ xâm thực mạnh ở miền cồn núi nước ta?

A. Bề mặt mũi địa hình bị hạn chế xẻ.

B. Đất trượt, đá tở.

C. Địa hình cacxtơ.

D. Các đồng vì thế không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Điểm này tại đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. phần lớn sông.

B. Ít phụ lưu.

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

C. Phần rộng lớn là sông nhỏ.

D. Mật chừng sông rộng lớn.

Câu 4:

Nơi sở hữu sự bào sút, cọ trôi khu đất đai mạnh mẽ nhất là ở

A. đồng vì thế.

B. trung du.

C. miền núi.

D. ven bờ biển.

Câu 5:

Tác động của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh cho tới việc dùng khu đất ở việt nam là

A. hội tụ khu đất đá trở nên nón phóng vật ở chân núi.

B. tạo ra trở nên địa hình cácxtơ với những huyệt động ngầm.

C. bào sút, cọ trôi khu đất, thực hiện trơ sỏi đá.

D. mặt phẳng địa hình bị hạn chế xẻ, hẻm vực, khe thâm thúy.

Câu 6:

Sông sở hữu tổng lượng phù tụt xuống lớn số 1 là sông

A. Cửu Long.

B. Mã.

C. Hồng.

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

D. Đồng Nai.