polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

Câu hỏi:

25/06/2022 15,515

Bạn đang xem: polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

B. Poli(vinyl clorua).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Tinh bột, xenlulozơ là polime thiên nhiên

Tơ visco là polime buôn bán tổng hợp

Poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Tơ poliamit bền bỉ theo năm tháng nhập môi trường thiên nhiên axit.

B. Tơ xenlulozơ axetat nằm trong loại tơ buôn bán tổ hợp.

C. Polietilen được pha chế vày phản xạ trùng dừng etilen.

D. Cao su lưu hóa sở hữu tính đàn hồi xoàng xĩnh rộng lớn cao su đặc thường.

Câu 2:

Hợp kim dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng xoàng xĩnh sắt kẽm kim loại vẹn toàn hóa học vì thế links chất hóa học nhập kim loại tổng hợp là?

A. Liên kết sắt kẽm kim loại.

B. Liên kết ion.

C. Liên kết nằm trong hóa trị.

D. Liên kết ion và nằm trong hóa trị.

Câu 3:

Cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại là?

A. Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tố sắt kẽm kim loại.

B. Dạng lão hóa và dạng khử của và một phù hợp hóa học của sắt kẽm kim loại.

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

C. Dạng lão hóa và dạng khử của những dạng oán hình của một yếu tố sắt kẽm kim loại.

D. Dạng lão hóa và dạng khử của một cation sắt kẽm kim loại và sắt kẽm kim loại cơ.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Hợp kim sở hữu tính dẫn điện

B. Hợp kim sở hữu tính dẫn nhiệt

C. Hợp kim sở hữu tính dẻo

D. Hợp kim mượt rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại trở thành phần

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) chiếm được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Cho m gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư, số mol HCl tiếp tục phản xạ là

A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Câu 6:

Cho 4,5 gam glyxin ứng dụng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 6,66.

B. 5,55.

C. 4,85.

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

D. 5,82.