phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu này sau đấy là sai Khi nói tới độ sáng đơn sắc?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu này tại đây là sai khi nói tới độ sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của một môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt so với độ sáng đỏ rực to hơn tách suất của môi trường thiên nhiên cơ so với độ sáng tím.

B. Trong và một môi trường thiên nhiên truyền, véc tơ vận tốc tức thời độ sáng tím nhỏ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời độ sáng đỏ rực.

C. Trong chân ko, những độ sáng đơn sắc không giống nhau tương truyền với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời.

D.

Ánh sáng sủa đơn sắc là độ sáng không biến thành nghiền sắc Khi trải qua lăng kính.

Đáp án A

1.png

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Nhanh Vật Lý lớp 12 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng tuột tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Vật Lý 2024 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

Tổng ôn Nhanh Vật Lý lớp 12

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1 200.000đ 149.000đ