phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu nào là tại đây không thể hiện nay sự chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính nước ta?

Xuất hiện nay những ngành công nghiệp trung tâm.

B

Phân hóa tạo ra trong những vùng nội địa.

C

Hình trở thành những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

D

Hình trở thành những vùng kinh tế tài chính trung tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện nay của chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới nhất Thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế vươn lên là tăng, công nghiệp khai quật rời.

D

Nhà nước quản ngại lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính then chốt.

Trong điểm I, tỉ trọng ngành thủy sản với Xu thế tăng vì thế nguyên vẹn nhân đa phần nào là sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản đa dạng và phong phú.

B

Trang tranh bị càng ngày càng được tiến bộ.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu trái ngược kinh tế tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện nay của chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới nhất Thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế vươn lên là tăng, công nghiệp khai quật rời.

D

Nhà nước quản ngại lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính then chốt.

Phát biểu nào là tại đây trúng với chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính ở VN hiện nay nay?

A

Hình trở thành những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

B

Nhiều mô hình công ty mới nhất Thành lập và cải tiến và phát triển.

C

Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt vì thế Nhà nước quản ngại lí.

D

Tỉ trung tâm công nghiệp và xây cất tăng.

Hạn chế lớn số 1 của việc phát triển kinh tế tài chính VN vô thời hạn qua loa là

A

tăng trưởng tạm bợ.

B

tăng trưởng với vận tốc đủng đỉnh.

C

tăng trưởng đa phần theo gót chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều trong những ngành.

Việc rời tỉ trọng cây thực phẩm, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục đích mục tiêu đa phần nào là sau đây?

A

Tạo rời khỏi nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp sang trọng tạo ra mặt hàng hoá.

Nguyên nhân thực hiện chuyển dời tổ chức cơ cấu những bộ phận kinh tế tài chính ở VN đa phần là do

A

nền kinh tế tài chính VN đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tớ đang được cải tiến và phát triển kinh tế tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá.

D

phát triển nền kinh tế tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết vô quy trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá quốc gia là

A

tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh chóng.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D

tăng làm việc với trình độ chuyên môn nghệ thuật cao.

Vai trò cần thiết của điểm kinh tế tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện nay ở

A

đóng gom tối đa vô tổ chức cơ cấu GDP.

B

tỉ trọng tăng nhanh chóng vô tổ chức cơ cấu GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính.

D

tỉ trọng vô tổ chức cơ cấu GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định tấp tểnh.

Việc tạo hình những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở VN nhằm mục đích mục tiêu đa phần nào là sau đây?

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

A

Phát triển kinh tế tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển kinh tế tài chính và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và đảm bảo môi trường xung quanh.

Kết trái ngược nào là sau đó là lớn số 1 của quy trình tăng nhanh cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở nước ta?

A

Hình trở thành những vùng thường xuyên canh và khu vực công nghiệp.

B

Hình trở thành những vùng động lực và khu vực technology cao.

C

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, phân hóa những vùng tạo ra.

Khu vực kinh tế tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng vì thế nguyên vẹn nhân đa phần nào là sau đây?

A

Khai thác với hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của rất nhiều tổ chức triển khai.

C

Tận dụng chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối Open, hội nhập càng ngày càng thâm thúy rộng lớn.

Xu phía chuyển dời tổ chức cơ cấu nền kinh tế tài chính theo gót bờ cõi ở VN không cần là

A

hình trở thành những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và cây thực phẩm.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng kinh tế tài chính động lực, tạo hình vùng kinh tế tài chính trung tâm.

D

xây dựng những khu vực công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp với quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng với điểm III (dịch vụ) vô tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính và khu đô thị cải tiến và phát triển.

B

Có những bước phát triển ở một số trong những mặt mũi.

C

Dịch vụ góp sức nhỏ vô phát triển kinh tế tài chính.

D

Nhiều mô hình công ty vừa được Thành lập.

Cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được chuyển dời theo gót hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo vô nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm vô cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định vô cơ cấu GDP.

Thành phần kinh tế tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính nước ta?

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng đặc biệt nào là tại đây không trúng với việc chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo gót bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện nay những khu vực công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi trở nên vùng kinh tế tài chính linh động.

C

Hình trở thành những vùng kinh tế tài chính trung tâm.

D

Hình trở thành những vùng thường xuyên canh nông nghiệp.

Hạn chế vô chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN thời hạn qua loa là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp rời liên tiếp.

B

tốc chừng chuyển dời còn đủng đỉnh.

C

tỉ trọng công ty rời và không yên.

D

tỉ trọng công nghiệp - xây cất thấp.

Phát biểu nào là tại đây trúng với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

A

Tốc chừng chuyển dời ra mắt còn đủng đỉnh.

B

Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt.

C

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

Đáp ứng vừa đủ sự cải tiến và phát triển quốc gia.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.