ở người trưởng thành mỗi chu kì tim kéo dài

Đề bài

- Quan sát hình 17-3, cho thấy thêm từng chu kì đàn hồi của tim kéo dãn dài từng nào giây?

Bạn đang xem: ở người trưởng thành mỗi chu kì tim kéo dài

- Trong từng chu kì:

+ Tâm nhĩ thao tác làm việc từng nào giây? Nghỉ từng nào giây?

+ Tâm thất thao tác làm việc từng nào giây? Nghỉ từng nào giây?

+ Tim nghỉ dưỡng trọn vẹn từng nào giây?

- Thử tính coi khoảng từng phút ra mắt từng nào chu kì đàn hồi tim (nhịp tim)?

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Mỗi chu kì đàn hồi của tim kéo dãn dài khoảng khoảng tầm 0,8 giây.

- Trong từng chu kì:

+ Tâm nhĩ thao tác làm việc 0,1 s, ngủ 0,7s.

+ Tâm thất thao tác làm việc 0,3s, ngủ 0,5s.

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa sau

+ Tim nghỉ dưỡng trọn vẹn là 0,4s

- Trung bình trong những phút ra mắt 75 chu kì đàn hồi của tim (nhịp tim).

 Loigiaihay.com