nhiệt độ trung bình năm của nước ta là

hint-header

Cập nhật ngày: 03-07-2022

Bạn đang xem: nhiệt độ trung bình năm của nước ta là


Chia sẻ bởi: hoàng thị phương anh


Nhiệt phỏng tầm mỗi năm của nước Việt Nam là

Chủ đề liên quan

Nước tao với điểm lưu ý nhiệt độ mang ý nghĩa chất:

Tính hóa học nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ VN thể hiện tại rõ:

A

tổng số giờ nắng và nóng 1400-3000 giờ/năm.

B

tổng số giờ nắng và nóng 3000 giờ/năm

C

tổng số giờ nắng và nóng 1400 giờ/năm

D

tổng số giờ nắng và nóng >3000giờ/năm

Chứng minh đặc thù nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ VN, thể hiện:

A

thăng bằng sự phản xạ dương, nền sức nóng cao, giờ nắng và nóng nhiều

B

thăng bằng sự phản xạ dương, sức nóng phỏng tầm năm bên trên 250C

C

thăng bằng sự phản xạ dương, sức nóng phỏng tầm năm bên trên 200C

D

thăng bằng sự phản xạ dương, sức nóng phỏng tầm năm 270C

Nguyên nhân nào là sao phía trên thực hiện mang đến nhiệt độ VN với đặc thù nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió máy mùa?

A

Lãnh thổ VN trải nhiều năm trên rất nhiều vĩ phỏng.

B

Một năm VN với gấp đôi Mặt Trời lên thiên đỉnh.

C

Vị trí VN trực thuộc điểm nội chí tuyến và Chịu tác dụng của biển cả Đông.

D

Nhiệt phỏng cao, nhiệt độ rộng lớn.

Tính hóa học nhiệt đới gió mùa VN thể hiện tại như vậy nào?

B

sức nóng phỏng cao tầm bên trên 250C.

C

địa điểm VN trực thuộc điểm nội chí tuyến và Chịu tác dụng của biển cả Đông.

D

tổng sự phản xạ rộng lớn, thăng bằng sự phản xạ luôn luôn dương, sức nóng phỏng tầm cao.

Lượng mưa tầm năm của VN là:

Khí hậu VN với đặc thù độ ẩm thể hiện:

A

lượng mưa tầm kể từ 1500-2000mm, nhiệt độ bầu không khí bên dưới 80%

B

lượng mưa tầm kể từ 1500-2000mm, nhiệt độ bầu không khí bên trên 80%

C

lượng mưa tầm kể từ 1500-2000mm, nhiệt độ bầu không khí bên trên 85%

D

lượng mưa tầm kể từ 1500-2000mm, nhiệt độ bầu không khí bên trên 90%

Khí hậu VN với đặc thù gió rét là do:

A

sinh hoạt của gió rét ngày đông và gió rét mùa hạ

B

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

sinh hoạt xung quanh năm của Tín phong ở chào bán cầu Bắc

C

sự phân mùa của nhiệt độ VN

D

VN với không hề thiếu từng mùa vô năm

Vào đầu ngày hạ gió rét Tây Nam tạo nên mưa ở vùng

Nguồn gốc của gió rét Đông Bắc là :

A

áp cao cận chí tuyến chào bán cầu Bắc

C

áp cao cận chí tuyến chào bán cầu Nam

D

khối khí nhiệt đới gió mùa độ ẩm kể từ Bắc bấm Độ Dương

Tính hóa học của gió rét Đông Bắc vô nửa sau ngày đông thể hiện:

Đất feralit ở VN thông thường bị chua vì:

A

với sự hội tụ nhiều ôxít Fe .

B

với sự hội tụ nhiều ôxít nhôm .

C

mưa nhiều cọ trôi những hóa học badơ dễ dàng tan.

D

quy trình phong hoá ra mắt với độ mạnh mạnh.

Hướng gió máy chủ yếu tạo nên mưa mang đến đồng vày Bắc Sở vô ngày hè là

Kiểu rừng vượt trội đặc thù của nhiệt độ rét độ ẩm ở VN là :

A

Rừng rậm rạp nhiệt đới gió mùa độ ẩm lá rộng lớn thông thường xanh xao.

B

Rừng gió rét nửa rụng lá.

C

Rừng gió rét thông thường xanh xao.

D

Rừng ngập đậm thông thường xanh xao ven bờ biển.

Cho biểu đồ

Biểu thiết bị bên trên thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A

Lượng mưa, lượng bốc khá, thăng bằng độ ẩm của TP Hà Nội, Huế và TPHCM

B

Lượng mưa, lượng bốc khá, thăng bằng độ ẩm của TP Hà Nội và TPHCM

C

Lượng mưa, lượng bốc khá của TP Hà Nội, Huế và TPHCM

D

Lượng mưa, lượng bốc khá, thăng bằng độ ẩm của TP Hà Nội và Huế

Bảng số liệu:
Nhiệt phỏng tầm những mon vô năm của thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu (°C)

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TP Vũng Tàu
26
27
28
30
29
29
28
28
28
28
28
27

Nhiệt phỏng tầm năm của thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu (°C) là:

Nhiệt phỏng tầm mon 1, mon 7, tầm năm ở những địa điểmĐịa điểmNhiệt phỏng TB mon 1 (0C)Nhiệt phỏng TB mon 7 (0C)Nhiệt phỏng TB năm (0C)Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng Quy Nhơn TPHCM13,3 16,4 19,7 21,3 23 25,827 28,9 29,4 29,1 29,7 27,121,2 23,5 25,1 25,7 26,8 27,1Nhận xét sức nóng phỏng tầm mon 1 nước ta:A hạn chế dần dần kể từ bắc vô Nam. B tăng dần dần kể từ Bắc vô Nam.C tăng dần dần kể từ Nam đi ra Bắc.

Cho BSL: Nhiệt phỏng và lượng mưa tầm mon của Hà Nội

Tháng 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nhiệt phỏng (0C)
16,4
17,0
20,2
23,7
27,3
28,8
28,9
28,2
27,2
24,6
21,4
18,2
Lượng mưa (mm)
18,6
26,2
43,8
90,1
188,5
230,9
288,2
318
265,4
130,7
43,4
23,4

Hãy lựa chọn dạng biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại sức nóng phỏng và lượng mưa tầm của TP Hà Nội.

NB) Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho thấy vùng nhiệt độ nào là tại đây Chịu tác động gia tốc bão tối đa nước ta?

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội mang đến vùng bờ cõi phía Bắc là:

A

Đới rừng nhiệt đới gió mùa gió rét.

B

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

Đới rừng nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên khu đất feralit

C

Đới rừng cận nhiệt đới gió mùa.