nguyên hàm của 1/x

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham so sánh teo ban nang cao, không hề thiếu, bảng nguyên vẹn hàm há rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn tự thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm của 1/x

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham so sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm há rộng

bảng nguyên vẹn hàm há rộng

Xem thêm: đề thi văn cuối kì 2 lớp 6

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

Thực đi ra, tớ đang được vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là một trong những nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên há rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác tràn đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn thi đua Đại học