nguyên hàm 1/x

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, không thiếu thốn, bảng nguyên vẹn hàm hé rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn bởi vì thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm 1/x

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm hé rộng

bảng nguyên vẹn hàm hé rộng

Xem thêm: toán lớp 5 trang 146

Xem thêm: trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

Thực rời khỏi, tớ đang được vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 trong những nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên hé rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác giàn giụa đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn ganh đua Đại học