một thư viện có 60/100

Câu hỏi:

01/06/2020 4,634

Bạn đang xem: một thư viện có 60/100

Một tủ sách với 6100 số sách là sách kí thác khoa, 25100số sách là truyện thiếu thốn nhi, còn sót lại là sách nghề giáo. Hỏi sách nghề giáo lắc từng nào tỷ lệ số sách nhập thư viện?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu thốn nhi là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 | Giải VBT Toán 5 (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách nghề giáo với nhập tủ sách là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 | Giải VBT Toán 5 (số sách của thư viện)

Đáp số: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 | Giải VBT Toán 5 số sách của tủ sách là sách giáo viên

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

Các bài bác giải vở bài bác tập dượt Toán 5 (VBT Toán 5) khác:

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính:

a, 5+23=...b, 10-916=...c, 23-16+18=...

Câu 2:

Tính:

a, 410+710=...185-45=...b, 57+49=...45-23=...c, 911+38=...1625-25=...

Xem thêm: tìm x lớp 4 có đáp án