metylamin có làm đổi màu quỳ tím không

Câu 536043: Cho những dung dịch: metylamin, etylamin, đimetylamin, trimetylamin, amoniac, anilin, điphenylamin, phenol. Có từng nào hỗn hợp một vừa hai phải ko thực hiện quỳ tím hóa xanh rớt một vừa hai phải ko thực hiện hồng phenolphtalein?

A. 4.

Bạn đang xem: metylamin có làm đổi màu quỳ tím không

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Phương pháp giải:

Sự thay đổi color của quỳ tím Lúc bắt gặp amin:

- Amin sở hữu vẹn toàn tử N gắn thẳng với vòng benzen sở hữu tính bazơ cực kỳ yếu ớt, ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

- Các amin không giống thực hiện quỳ tím gửi xanh rớt.

 • Đáp án : D

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

  Giải chi tiết:

  - Anilin (C6H5NH2), điphenylamin (C6H5-NH-C6H5) đều phải sở hữu vòng benzen gắn thẳng với vẹn toàn tử N

  ⟹ tính bazơ cực kỳ yếu

  ⟹ ko thực hiện quỳ tím hóa xanh rớt và ko thực hiện hồng phenolphtalein.

  - Phenol (C6H5OH) sở hữu tính axit yếu

  ⟹ ko thực hiện quỳ tím hóa xanh rớt và ko thực hiện hồng phenolphtalein.

  Vậy sở hữu 3 hóa học vừa lòng.

  Xem thêm: cho đường tròn tâm o

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.