hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hợp hóa học Fe (II) sunfat với công thức là

  Bạn đang xem: hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là

  • A. Fe(OH)3.      
  • B. Fe2(SO4)3.     
  • C. Fe2O3
  • D. FeSO4.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 81116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

CÂU HỎI KHÁC

 • Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển cả thực hiện bởi vì thép người tao thông thường gắn nhập vỏ tàu (phần dìm bên dưới nước) tấm sắt kẽm kim loại là bởi vì gì?
 • Nhỏ kể từ từ H2SO4 loãng nhập hỗn hợp K2CrO4 thì color của hỗn hợp quy đổi như vậy nào?
 • Chất rắn chiếm được Lúc phân bỏ Fe(OH)3 ở sức nóng phỏng cao?
 • Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?
 • Viết thông số kỹ thuật electron của ion Cr3+?
 • Hiện tượng trái ngược khu đất giá lên tự cảm giác ngôi nhà kính hầu hết là vì hóa học nào là sau đây
 • Sản phẩm tạo nên trở thành với hóa học kết tủa Lúc hỗn hợp Fe2(SO4)3 thuộc tính với dung dịch
 • Cho NaOH nhập hỗn hợp AlCl3. Hiện tượng xẩy ra là gì?
 • Al2O3 phản xạ được với tất cả nhì dung dịch:
 • Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có
 • Nước cứng là nước với chứa chấp ion nào là sau đây?
 • Xác lăm le X, Y nhập sơ đồ dùng Fe + X → FeCl3 ;  FeCl3 +  Y → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với 1 phản ứng).
 • Trong bảng tuần trả, Mg là sắt kẽm kim loại nằm trong nhóm
 • Kim loại Al ko phản xạ với dung dịch
 • Các số oxi hoá của crom là?
 • Tính Hóa chất của sắt kẽm kim loại là gì?
 • Cấu hình electron nào là sau đó là của Fe
 • Oxit lưỡng tính là oxit nào là sau đây?
 • Hai hóa học được dùng để làm thực hiện mượt nước cứng vĩnh cửu là
 • Để bảo vệ natri, người tao cần dìm natri trong
 • Cấu hình electron của vẹn toàn tử Na (Z =11) là
 • Kim loại nào là tại đây với tính dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể nhập toàn bộ những kim loại
 • Hợp hóa học Fe (II) sunfat với công thức là
 • Hợp hóa học nào là tại đây của Fe một vừa hai phải với tính lão hóa, một vừa hai phải với tính khử
 • Na, Mg, Fe, Al sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh mẽ nhất nhập số những sắt kẽm kim loại bên trên là?
 • Nguyên liệu chủ yếu dùng để làm phát hành nhôm là
 • Phương pháp pha trộn sắt kẽm kim loại Ca kể từ CaCl2 là?
 • Trong những loại quặng Fe, quặng với dung lượng Fe tối đa là
 • Kim loại nào là tại đây bền nhập ko khí và nước tự có màng oxit bảo vệ?
 • Khi đối chiếu nhập và một ĐK thì Cr là sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh hơn
 • Số electron phần bên ngoài nằm trong của những vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nằm trong group IA là
 • Kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là
 • Hoà tan m gam Fe nhập hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm phản xạ kết cổ động chiếm được 4,48 lít khí H2 (ở đktc).
 • Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở sức nóng phỏng cao cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được m gam Fe2O3.
 • Trộn bột Cr2O3 với m gam bột Al rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm.
 • Cho khí CO khử trọn vẹn Fe2O3 thấy với 4,48 lít CO2 (đktc) bay rời khỏi. Thể tích CO (đktc) vẫn nhập cuộc phản xạ là
 • Cho 4,6 gam Na thuộc tính trọn vẹn với nước. Sau Lúc phản xạ kết cổ động, thể tích khí H2 (ở đktc) bay rời khỏi là (Cho Na = 23)
 • Cho 2,7 gam Al thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư.Sau Lúc phản xạ kết cổ động, thể tích khí H2 (ở đktc) bay rời khỏi là (Cho Al = 27)
 • xác lăm le thương hiệu sắt kẽm kim loại biết cho tới 10 gam một sắt kẽm kim loại kiềm thổ thuộc tính không còn với nước bay rời khỏi 5,6 lít khí (đktc).
 • Nung lếu láo thích hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3và m gam Al ở sức nóng phỏng cao.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA