hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhất, Hội Quốc liên Thành lập nhằm mục đích mục đích

Bạn đang xem: hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhất, Hội Quốc liên Thành lập nhằm mục đích mục đích 

A. giữ lại trật tự động trái đất của những nước tư phiên bản.

B. bảo đảm an toàn nền hoà bình và an toàn bên trên trái đất.

C. xử lý những tranh giành chấp của quốc tế.

D. ngăn chặn cơ chế công ty nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Đáp án A

Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhất, Hội Quốc liên Thành lập nhằm mục đích mục tiêu giữ lại trật tự động trái đất của những nước tư phiên bản (sgk).

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: ứng dụng trên thiết bị di động

Tổng ôn - Luyện thi đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ