hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

Câu hỏi:

14/09/2019 107,502

Bạn đang xem: hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

D. Fe2O3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Axit nitric đem năng lực lão hóa những sắt kẽm kim loại lên nút lão hóa tối đa.

Trong ăn ý hóa học Fe2O3, Fe đem số lão hóa +3 là số lão hóa tối đa của Fe. Nên nhập phản xạ này HNO3 ko thể hiện nay tính lão hóa.

Phương trình phản ứng:

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ phản xạ được với toàn bộ những hóa học nhập group này tại đây muốn tạo rời khỏi ăn ý hóa học khí.

A. Li, Mg, Al.

B. Li, H2, Al.

C. H2, O2.

D. O2, Ca, Mg

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí chiếm được thành phầm gồm:

A. FeO, NO2, O

B. Fe2O3, NO2

C. Fe2O3, NO2, O2

D. Fe, NO2, O2

Câu 3:

N2 thể hiện nay tính khử nhập phản xạ với

A. H2

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

B. O2

C. Li

D. Mg

Câu 4:

Phản ứng của NH3 với Cl2 đưa đến "khói trắng" , hóa học này còn có công thức hoá học tập là :

A. HCl

B. N2

C. NH4Cl

D. NH3

Câu 5:

Axít HNO3 thể hiện nay tính oxi hoá khi thuộc tính với hóa học này sau đây

A. CuO

B. CuF2

C. Cu

D. Cu(OH)2

Câu 6:

Phương trình này tiếp sau đây màn trình diễn đích thị phản xạ xẩy ra khi châm cháy NH3 nhập khí oxi ở sức nóng phỏng 850 – 900oC, đem xúc tác Pt ?

A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

B. 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

C. 4NH3 + 4O2 → 2NO + N2 + 6H2O

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

D. 2NH3 + 2O2 → N2O + 3H2O