he was said this building

He was said……………….this building.

A. designing

Bạn đang xem: he was said this building

B. vĩ đại have designed

C. vĩ đại designs

D. designed

Đáp án B

Bị động đặc trưng dạngSomebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + did something

→ Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone + did something

→ Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported vĩ đại have + done something

Câu phân chia ở QKĐ. Đáp án sót lại sai ngữ pháp

Dịch nghĩa: Anh tớ được thưa là tiếp tục kiến thiết tòa ngôi nhà này

Nguyen Vu Hoang Tan Việc anh ấy được thưa tiếp tục xẩy ra vô quá khứ, việc kiến thiết xẩy ra còn trước cơ nữa. . 12/9/2016

. 12/09/2016

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

Lê Thảo Vân ầy...bản thân type thiếu hụt. ĐT chủ yếu phân chia ở lúc này tuy nhiên.... . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân còn nếu như 2 thì đem sự chênh chếch. vd như đt chủ yếu lúc này như ĐT trần thuật tiếp tục xẩy ra rồi (dựa vô một số ít tín hiệu vô câu ấy) thì tớ phân chia TO HAVE DONE . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân bản thân thấy là thông thường thì người tớ nhờ vào sự chênh chếch thì- Nếu ĐT chủ yếu (say, believe, think,...) và ĐT vô câu trần thuật nằm trong thì cùng nhau (VD như câu ngay lập tức bên trên đây) thì tớ người sử dụng TO V . 12/9/2016

. 12/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình là cách biết là vĩ đại have v3 hoặc vĩ đại v ý . 11/9/2016

4 Trả tiếng . 11/09/2016

Hương Quỳnh Cụ thể mình muốn căn vặn gì nhỉ? VD một câu được không? . 11/9/2016

. 11/09/2016

Nguyễn Diệu Huyền Linh hoặc . 11/9/2016

. 11/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình hỏi Khi làm trắc nghiệm đạng bị động đặc biệt này thì mình nhận biết ntn ý . 20/8/2016

1 Trả tiếng . 20/08/2016

Anh Nguyễn Với những V theo dõi quy tắc thì V2 = V3 = VedVới những V bất quy tắc thì tớ cần thiết học tập nằm trong dạng V2 và V3. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Anh Nguyễn quý khách hàng ơi, luôn luôn là vĩ đại have + PII nhé. (dạng trả thành)Còn nếu như gọi là V2, V3 như các bạn thưa, thì tiếp tục luôn luôn là vĩ đại have + V3.Ved hoặc hay còn gọi là V2, là dạng QK của V; PII hoặc hay còn gọi là V3, là dạng hoàn thiện của V. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Xem thêm: tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

nguyễn thị anh phương CHO MÌNH HỎI SAO MÌNH NHẬN BIẾT ĐƯỢC TO HAVE V3 HAY LÀ V2 . 18/8/2016

2 Trả tiếng . 18/08/2016

Nguyễn Thị Kim Anh bản thân được học tập là người sử dụng vĩ đại have PII Khi mệnh đề sau that xẩy ra trước mệnh đề cơ, người sử dụng toV Khi mệnh đề sau that xẩy ra bên cạnh đó hoặc sau mệnh đề cơ 17/8/2016

. 17/08/2016

Hà Phương sao cô e dạy dỗ vĩ đại have PII là người sử dụng cho tới câu đem 2 vế không giống thì còn nằm trong thì phân chia vĩ đại v nhưng mà , trong những sách e cũng thấy bọn họ ns như thế . 8/8/2016

1 Trả tiếng . 08/08/2016