giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

Câu hỏi:

02/08/2019 58,222

Bạn đang xem: giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Pha tối là trộn thắt chặt và cố định CO2 sẽ tạo đi ra C6H12O6. Tuy nhiên, mía là thực vật C4 → Pha tối ra mắt 2 quá trình bao gồm quy trình C4 (là quá trình thắt chặt và cố định tạm thời CO2) ra mắt ở tế bào tế bào giậu và quy trình quá trình C3 (là quá trình thắt chặt và cố định CO2 để tạo nên C6H12O6) ra mắt ở tế bào bao bó mạch. Vậy quá trình quang đãng ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin.

Giai đoạn quang đãng ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 sao ở cây mía là Quang phân li nước (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt chừng tác động cho tới quang đãng ăn ý đa số thông qua?

A. Sự khuếch nghiền của CO2 vào lá cây

B. Các phản xạ enzim nhập quang đãng hợp

C. Sự hít vào khả năng chiếu sáng của diệp lục

D. Quá trình quang đãng phân li nước

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở thành xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở thành những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết đi ra kể từ ống chi phí hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh nhập mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận quyết định nào là sau đó là ko trúng về tầm quan trọng của quy trình bay khá nước qua quýt lá?

A. Là động lực đầu bên trên hùn mút hút nước và muối bột khoáng

B. Giúp khí ko ngỏ, CO2 khuếch nghiền nhập vào nhập cuộc quang đãng hợp

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

C. Giúp hạ nhiệt chừng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của loại mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài hơn nữa của động vật hoang dã ăn thịt vì như thế đồ ăn của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, nghèo khổ dinh thự dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều yếu tố vi lượng cho tới cây

B. Bón nhiều phân bón hùn cỗ lá phân phát triển

C. Bón phân, tưới nước hợp lí, triển khai nghệ thuật bảo vệ phù phù hợp với loại và loài cây trồng

D. Sử dụng kinh nghiệm bảo vệ hợp lí so với từng loại, loài cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến bộ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm nào là sau đây?

(1) Cấu tạo nên hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc chừng ngày tiết chảy thời gian nhanh hơn

(3) Điều hòa và phân phối ngày tiết cho tới những cơ sở thời gian nhanh hơn

Phương án vấn đáp trúng là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

D. 1, 2 và 3