este etyl fomat có công thức là

Câu hỏi:

18/06/2019 238,104

B. HCOOC2H5

Bạn đang xem: este etyl fomat có công thức là

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Etyl: CH3CH2

Fomat: HCOO –

→ Este etyl fomat với công thức là HCOOC2H5

→ Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este với công thức phân tử C3H6O2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Công thức tổng quát mắng của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO (n ≥ 1)

B. CnH2nO2 (n ≥ 1)

C. CnH2nO2 (n ≥ 2)

D. CnH2nO3 (n ≥ 2)

Câu 3:

Ứng với công thức phân tử C4H6O2 với số đồng phân kết cấu este mạch hở là

A. 4

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 4:

Este vinyl axetat với công thức là

A. CH3COOCH = CH2

B. CH3COOCH3

C. CH2 = CHCOOCH3

D. HCOOCH3

Câu 5:

Từ dầu thực vật thực hiện thế nào là để sở hữu được bơ?

A. Hidro hóa axit béo.

B. Đề hiđro hóa chất béo lỏng.

C. Hidro hóa chất béo lỏng.

D. Xà phòng hóa chất béo lỏng.

Câu 6:

Cho este với công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este cơ là

A. Metyl acrylat

B. Metyl metacrylat

C. Metyl metacrylic

D. Metyl acrylic

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện