đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

Đối với việc Viral sóng năng lượng điện kể từ thì :

Bạn đang xem: đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn vuông góc với phương truyền sóng

B. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn nằm trong phương với phương truyền sóng

C. vec tơ chạm màn hình kể từ nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ

D. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ chạm màn hình kể từ vuông góc với vec tơ độ mạnh năng lượng điện trường

Đáp án A

Sách 25 đề ôn thi đua Đánh Giá năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách ID vật lý cơ, PRO S ôn thi đua thpt vương quốc 2024, tổng ôn vật lý cơ lớp 12 giành cho 2k6 Moonbook 599.000đ 900.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện thi đua kiến thức và kỹ năng ôn thi đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

Sách tự động học tập, pro S ôn thi đua lớp 12 - Moonbook

150.000đ 79.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn thi đua Đánh Giá năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh bám theo chủ thể ôn thi đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID