độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

Câu hỏi:

25/08/2021 27,905

Bạn đang xem: độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

D. Tần số âm 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp: 

Độ cao của âm là 1 đặc thù sinh lí của âm gắn sát với tần số của âm.

Cách giải: 

Độ cao của âm là đặc điểm sinh lí của âm tùy theo tần số âm 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng cơ thì vật nối tiếp dao động 

A. Với tần số to hơn tần số xê dịch riêng biệt. 

B. Với tần số bởi vì tần số xê dịch riêng biệt. 

C. Với tần số nhỏ rộng lớn tần số xê dịch riêng biệt. 

D. Mà ko chịu đựng nước ngoài lực tính năng.  

Câu 2:

Mạch năng lượng điện RLC vướng tiếp nối nhau, bịa vô mạch một năng lượng điện áp xoay chiều đem tần số f thì năng lượng điện áp UR=UL=12UC. Điện áp hiệu dụng nhị đầu mạch là

A. U=UR2 

B. U=2UR 

C. U=UR

D. U=12UR 

Câu 3:

Trong thử nghiệm giao phó sứt sẹo sóng ở mặt mũi nước, nhị mối cung cấp phối hợp bịa bên trên nhị điểm A và B xê dịch nằm trong trộn theo dõi phương trực tiếp đứng. Trên đoạn trực tiếp AB, khoảng cách thân thích nhị cực lớn giao phó sứt sẹo thường xuyên là 2cm. Sóng truyền bên trên mặt mũi nước đem bước sóng là 

A. 1 cm 

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

B. 4 cm 

C. 2 cm 

D. 8 cm 

Câu 4:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc ở ngang đem tần số góc xê dịch riêng biệt ω0=10rad/s. Tác dụng vô vật nặng trĩu theo dõi phương của trục xoắn ốc, một nước ngoài lực trở nên thiên Fn=F0cos(20t)N. Sau một thời hạn vật xê dịch điều tiết với biên chừng 5cm. Khi vật qua chuyện li chừng x=3cm thì vận tốc của vật là 

A. 40 cm/s 

B. 30 cm/s 

C. 80 cm/s 

D. 60 cm/s 

Câu 5:

Đặt vô nhị đầu đoạn mạch RLC vướng tiếp nối nhau năng lượng điện áp u=2202cosωtπ2(V) dòng năng lượng điện qua chuyện mạch đem phương trình i=22cosωtπ4(A). Công suất hấp phụ của mạch là 

A. 2202W  

B. 440W 

C. 4402W 

D. 220W 

Câu 6:

Hai con cái nhấp lên xuống đơn đem nằm trong chiều lâu năm thừng treo, nằm trong lượng m=10g. Con nhấp lên xuống thứ nhất đem năng lượng điện q, con cái nhấp lên xuống loại nhị ko đem năng lượng điện. Đặt cả nhị con cái nhấp lên xuống vô năng lượng điện ngôi trường đều phải sở hữu vectơ cường chừng năng lượng điện ngôi trường trực tiếp đứng phía xuống với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E=3.104V/m. Kích mến cho hai con cái nhấp lên xuống xê dịch điều tiết thì thấy vô và một khoảng tầm thời hạn nếu như con cái nhấp lên xuống loại nhất triển khai được 2 xê dịch thì con cái nhấp lên xuống loại nhị triển khai được 4 xê dịch. Lấy g=10m/s2. Giá trị của q là

A. 4.107C

B. -4.107C

C. 2,5.106C 

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

D. -2,5.106C