đề toán lớp 3 học kì 1Bộ 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích vô dù trống không sẽ được tứ số đương nhiên liên tiếp

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư vô 9 can. Hỏi từng can sở hữu từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vô điểm chấm: Đã tô color … hình vuông

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp AM.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của luật lệ phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt chừng khung hình người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính chừng nhiều năm lối hấp tấp khúc ABCD.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB nhiều năm hấp tấp … chuyến đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC nhiều năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài thêm hơn đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa siêu thị bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt ngay số gạo buổi sáng sớm giảm xuống gấp đôi. Hỏi một ngày dài siêu thị bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác vô hình vẽ?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt chừng nào là phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình nào là là góc vuông?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của tía hấp tấp 5 chuyến tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi hạc

B. 12 tuổi hạc

C. 13 tuổi hạc

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô color …. hình tròn

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn sở hữu 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn sở hữu toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. trăng tròn

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 2

A. 17 milimet

B. trăng tròn milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô điểm trống

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi hấp tấp số xe pháo khách hàng 3 chuyến. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. hiểu hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 sở hữu sản phẩm là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 trái khoáy cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào trái khoáy cam?

A. 4 trái khoáy cam

B. 5 trái khoáy cam

C. 6 trái khoáy cam

D. 7 trái khoáy cam

Câu 3. Một phần nhị ghi chép là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Một phần nhị ghi chép là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô greed color nhiều năm hấp tấp 3 chuyến thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhị thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề)

Mỗi Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (10 đề) thể hiện nay một vật dụng.

a) Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà các bạn Hoa có rất nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà các bạn Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà các bạn Hoa sở hữu hấp tấp … chuyến số cây viết chì của chúng ta Hoa.

Câu 14. Viết tiếp tía số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Xem tăng những đề ganh đua Toán lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: danh từ là gì tiếng việt lớp 4

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học