đề thi vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra thủ đô công thân phụ đề đua và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 10

 Đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng lưu ý, bên trên đáp án môn Toán với bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án vô tình huống sỹ tử hiểu khuyết điểm đề bài bác là vệt âm tự đề đua bị in lù mù.

Trước bại liệt, vào trong ngày 12/6, một trong những cha mẹ đang được ý kiến đề nghị với Sở GD&ĐT thủ đô về sự đề đua Toán lớp 10 bị in lù mù khiến cho con trẻ chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau bại liệt, Sở GD&ĐT thủ đô đang được thao tác làm việc với Hội đồng rời khỏi đề đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành phẩm xác minh, bên trên lòng tin đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi và sự công bình tối nhiều cho tới sỹ tử, Sở GD&ĐT thủ đô đang được chỉ huy Hội đồng rời khỏi đề đua bổ sung cập nhật đáp án vô tình huống học viên hiểu khuyết điểm là với vệt (-) tự mực in ko rõ ràng. Việc chấm bài bác tiếp tục theo đòi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác với sự hiểu khuyết điểm.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

 Đề đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 7.

Đề đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Đáp án môn đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội