đề thi tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh hùn Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ ê hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề TV1 KNTT Xem test Đề TV1 CTST Xem test Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập luyện mỗi ngày lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 1

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem test Đề TV1 KNTT Xem test Đề TV1 CTST Xem test Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Xem thêm: what do you do for a living

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, bé xíu nằm trong mọi người gói bánh chưng. Cha thì dọn bàn và ghế lấy vị trí trống không ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh. Sau một hồi tất bật thì cũng sẵn sàng kết thúc. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tờ lá quả chuối còn xanh ở bên dưới, rồi cho tới nếp, cho tới đỗ, để thịt heo nhập thân ái thực hiện nhân. Tiếp theo gót, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo nên trở thành hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh nhập cái nồi rộng lớn nhằm lấy lên đường luộc cho chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên mọi người người nào cũng sung sướng và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích gọi tại đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền nhập vị trí trống không iu hoặc ưu 

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy vị trí trống không ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu nhập đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân ái câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé xíu về quê. Bà đem bé xíu lên đường chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ sở hữu cá rô phi, cá mè, chú cá chép. Chợ sở hữu trái khoáy bu, trái khoáy dưa, trái khoáy lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng cho tới bé xíu. Về mái ấm, bé xíu nhằm trái khoáy to tát cho tới bà, trái khoáy nhỏ cho tới bé xíu. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích gọi tại đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình tiếp sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền nhập vị trí trống không s hoặc x 

                                                   Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ sở hữu được mưa to tát.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu nhập đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân ái câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé xíu xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim cho tới bà

Lại nhặt rau xanh hùn u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây cho tới ông

Là xống áo cho tới tía.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích gọi tại đoạn I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi ĐÔI BÀN TAY BÉ nói đến đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài xích thơ bên trên sở hữu từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- quý khách nhỏ  …………….. nhất mái ấm. 

Câu 2. Điền nhập vị trí trống không ua hoặc ưa

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em vẫn biết hùn cha mẹ thao tác mái ấm.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu nhập đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân ái câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi ĐÔI BÀN TAY BÉ nói đến đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài xích thơ bên trên sở hữu từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- quý khách nhỏ siêng năng nhất mái ấm. 

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Xem test Đề TV1 KNTT Xem test Đề TV1 CTST Xem test Đề TV1 CD

Bài tập luyện, Đề thi đua, Giáo án lớp 1

- Đề thi đua lớp 1:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài tập luyện lớp 1:

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động hưởng thụ lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.