để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 8,052

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

C. Mở tệp nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến chuyển tệp mang lại trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang lại biến chuyển tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến chuyển tệp là:

assign ( < biến chuyển tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là biến chuyển xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh theo dõi quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau khoản thời gian thao tác với tệp cần được đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm ngỏ tệp ở chính sách phát âm tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

Câu 6:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

Xem thêm: nội quy thư viện trường thpt

Câu 7:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến chuyển tệp là:

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo biến chuyển tệp văn phiên bản là

Câu 9:

Trong một lịch trình Pascal, sau khoản thời gian tiếp tục đóng góp tệp vì như thế giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể lật lại tệp cơ hoặc không?