đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thànhTrắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 7 (có đáp án): Tây Âu

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 7: Tây Âu đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm vừa đủ những mức phỏng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1.Một vô số những quyết sách đối nước ngoài tuy nhiên những nước Tây Âu tiến hành tức thì sau Chiến giành trái đất loại nhì là

Bạn đang xem: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

Quảng cáo

A. gia tăng và cách tân và phát triển quan hệ liên minh vô điểm.

B. đấu giành ngăn chặn sự tác động của Mĩ ở châu Âu.

C. dò xét cơ hội quay về những nằm trong địa trước đó của tôi.

D. khiến cho Chiến giành mức giá với những nước Đông Âu.

Đáp án: C

Giải thích: Ngay sau Chiến giành trái đất loại nhì, quyết sách đối nước ngoài của những nước Tây Âu là liên minh nghiêm ngặt với Mĩ, đôi khi dò xét cơ hội quay về những nằm trong địa cũ của tôi.

Câu 2. Nội dung nào là phản ánh tình hình tài chính Tây Âu trong mỗi năm 1945 - 1950?

A. Kinh tế rơi vào hoàn cảnh rủi ro khủng hoảng trầm trọng.

B. Kinh tế phát triển xen kẹt với rủi ro khủng hoảng.

C. Kinh tế được bình phục và đạt nước trước cuộc chiến tranh.

D. Kinh tế phát triển nhanh gọn.

Đáp án: C

Giải thích: Trong trong thời hạn 1945 – 1950, với việc nỗ lực của từng nước và sự viện trợ của Mĩ theo đuổi phạm vi plan Mác san, tài chính những nước Tây Âu cơ phiên bản được bình phục và đạt nước trước cuộc chiến tranh.

Câu 3. Sau Chiến giành trái đất loại nhì, thái phỏng của những nước tư phiên bản Tây Âu về yếu tố song lập dân tộc bản địa ở những nằm trong địa ra sao ?

Quảng cáo

A. Đa số cỗ vũ việc thừa nhận nền song lập của những nước nằm trong địa.

B. Tìm cơ hội thiết lập chính sách nằm trong địa loại mới mẻ so với những nước trái đất loại phụ vương.

C. Tìm cơ hội thiết lập quay về giai cấp bên trên những nằm trong địa của tôi trước đó.

D. Ủng hộ việc thừa nhận quyền tự động trị của những nằm trong địa.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến giành trái đất loại nhì, những nước tư phiên bản Tây Âu dò xét cơ hội thiết lập quay về giai cấp bên trên những nằm trong địa của tôi trước đó.

Câu 4. Mục đích của Mĩ vô "Kế hoạch Mác - san" là :

A. Giúp nâng những nước tư phiên bản bên trên trái đất bình phục lại nền tài chính sau cuộc chiến tranh.

B. Củng cố sức khỏe của khối hệ thống tư phiên bản ngôi nhà nghĩa bên trên trái đất.

C. Phục hồi sức khỏe quân sự chiến lược Đức, biến hóa Đức phát triển thành một chi phí vọng gác ngăn chặn tác động của ngôi nhà nghĩa nằm trong sản kể từ Đông thanh lịch Tây.

D. Thông qua quýt viện trợ tài chính nhằm xác lập tác động, sự kiểm soát của Mĩ so với những nước tư phiên bản liên minh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục đích của Mĩ Lúc tiến hành "Kế hoạch Mácsan" là trải qua viện trợ tài chính nhằm xác lập tác động, sự kiểm soát của Mĩ so với những nước tư phiên bản liên minh.

Quảng cáo

Câu 5. Tây Âu đang trở thành 1 trong những phụ vương trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn của trái đất kể từ Lúc nào?

A. Thập niên 50 của thế kỉ XX.

B. Thập niên 60 của thế kỉ XX.

C. Thập niên 70 của thế kỉ XX.

D. Thập niên 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: C

Giải thích: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Tây Âu đang trở thành 1 trong những phụ vương trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn của thế giới

Câu 6. Một trong mỗi yếu tố xúc tiến sự cách tân và phát triển mạnh mẽ của tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ thời điểm năm 1950 cho tới năm 1973 là :

A. khoáng sản đa dạng và phong phú, lực lượng lao động đầy đủ.

B. sự liên minh đem hiệu suất cao vô tổ chức triển khai điểm.

C. giành thủ được mối cung cấp viện trợ rộng lớn kể từ phía bên ngoài.

D. tầm quan trọng quản ngại lí, thay đổi tài chính của phòng nước.

Đáp án: D

Giải thích: Một trong mỗi yếu tố xúc tiến sự cách tân và phát triển mạnh mẽ và uy lực của tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ thời điểm năm 1950 cho tới năm 1973 là tầm quan trọng quản ngại lí, thay đổi tài chính của phòng nước.

Quảng cáo

Câu 7. Trong trong thời hạn 1950 - 1973, nước Tây Âu nào là vẫn tiến hành đàng lối đối nước ngoài song lập với Mĩ ?

A. Anh       B. Pháp.

C. Italia.       D. Cộng hoà Liên bang Đức.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trong thời hạn 1950 - 1973, Pháp vẫn tiến hành đàng lối đối nước ngoài song lập với Mĩ, ví dụ là phản đối việc chuẩn bị vũ trang phân tử nhân mang đến Cộng hoà Liên bang Đức, lưu ý cách tân và phát triển mối liên hệ với Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa không giống.

Câu 8. Thành công của những nước Tây Âu sau 5 năm Phục hồi tài chính - xã hội 1945 – 1950 là

A. xóa sổ được tác động của Mĩ so với điểm.

B. khai quật được mối cung cấp vẹn toàn vật tư, nhân lực rẻ mạt của những nước trái đất loại phụ vương.

C. cơ phiên bản ổn định lăm le và bình phục về từng mặt mày, phát triển thành đối trọng với 1 khối xã hội ngôi nhà nghĩa ở Đông Âu.

D. phát triển thành 1 trong những phụ vương trung tâm tài chính trái đất.

Đáp án: C

Giải thích: Thành công của những nước Tây Âu sau 5 năm Phục hồi tài chính - xã hội 1945 – 1950 là cơ phiên bản ổn định lăm le và bình phục về từng mặt mày, phát triển thành đối trọng với 1 khối xã hội ngôi nhà nghĩa ở Đông Âu.

Câu 9. Nét nổi trội vô quyết sách đối nước ngoài của những nước Tây Âu trong mỗi năm1950 - 1973 là :

A. tích vô cùng đấu giành giới hạn tác động của Mĩ ở Tây Âu.

B. thống nhất tiềm năng kiến thiết EU trở nên cái ngôi nhà cộng đồng của châu Âu.

C. nhiều nước một phía nối tiếp liên minh nghiêm ngặt với Mĩ, một phía nhiều phương hóa, nhiều chủng loại hóa mối liên hệ nước ngoài phú.

D. nỗ lực thiết lập quay về giai cấp ở những nằm trong địa cũ đã biết thành rơi rụng vô Chiến giành trái đất loại nhì.

Đáp án: C

Giải thích: Nét nổi trội vô quyết sách đối nước ngoài của những nước Tây Âu trong mỗi năm 1950 - 1973 là nhiều nước một phía nối tiếp liên minh nghiêm ngặt với Mĩ, một phía nhiều phương hóa, nhiều chủng loại hóa mối liên hệ nước ngoài phú.

Câu 10. Nước nào là tiếp sau đây từng cỗ vũ trận chiến giành của Mĩ ở nước Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Anh.          B. Đông Đức.

C. Thuỵ Điển.       D. Phần Lan

Đáp án: A

Giải thích: Anh từng cỗ vũ trận chiến giành của Mĩ ở nước Việt Nam (1954 – 1975).

Câu 11. Đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, Tây Âu vẫn trở thành

A. 1 trong những phụ vương trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn của trái đất.

B. khối tài chính tư phiên bản được đứng thứ nhì trái đất.

C. tổ chức triển khai links tài chính - chủ yếu trị lớn số 1 hành tinh anh.

D. trung tâm công nghiệp – quốc chống rộng lớn của trái đất.

Đáp án: A

Giải thích: Đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, Tây Âu đang trở thành 1 trong những phụ vương trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn của trái đất.

Câu 12. Nét nổi trội của tình hình tài chính Tây Âu từ thời điểm năm 1991 cho tới năm 2000 là

A. trải qua quýt một cơn suy thoái và khủng hoảng cộc, tiếp sau đó bình phục và cách tân và phát triển quay về.

B. rơi vào hoàn cảnh hiện tượng rủi ro khủng hoảng, suy thoái và khủng hoảng kéo dãn dài.

C. những bước đầu bình phục và cách tân và phát triển nhờ quyết sách viện trợ của Mĩ.

D. cách tân và phát triển nhanh gọn và phát triển thành trung tâm tài chính - tài chủ yếu của trái đất.

Đáp án: A

Giải thích: Cách vô thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tài chính Tây Âu đem trải qua quýt một cơn suy thoái và khủng hoảng cộc. Từ năm 1994 trở lên đường, tài chính chính thức bình phục và cách tân và phát triển quay về.

Câu 13. Sau Chiến giành trái đất loại nhì, tài chính Anh xếp sau những nước nào là vô khối tư phiên bản ngôi nhà nghĩa?

A. Mĩ, Nhật Bản, Tây Đức, Pháp.

B. Mĩ, Nhật Bản, Hà Lan, Pháp.

C. Mĩ, Nhật Bản, Pháp.

D. Mĩ, Nhật Bản, Tây Đức.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến giành trái đất loại nhì, tài chính Anh xếp loại tư vô khối tư phiên bản ngôi nhà nghĩa, sau Mĩ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).

Câu 14. Sự kiểm soát và điều chỉnh đàng lối đối nước ngoài của những nước Tây Âu kể từ sau năm 1991 bắt nguồn từ toàn cảnh lịch sử hào hùng nào?

A. Sự nở rộ mạnh mẽ và uy lực của trào lưu đấu giành yêu cầu song lập dân tộc bản địa.

B. Cuộc cách mệnh khoa học tập - kinh nghiệm phen nhì vẫn chính thức.

C. Sự trỗi dậy của trào lưu nằm trong sản và người công nhân quốc tế.

D. Chiến giành mức giá kết thúc đẩy, trật tự động Ianta trọn vẹn tan tung.

Đáp án: D

Giải thích: Sự kiểm soát và điều chỉnh đàng lối đối nước ngoài của những nước Tây Âu kể từ sau năm 1991 bắt nguồn từ toàn cảnh Chiến giành mức giá kết thúc đẩy, trật tự động Ianta trọn vẹn tan tung.

Câu 15. Nước nào là tiếp sau đây không nằm trong group những nước tạo nên “Cộng đồng than thở – thép châu Âu”?

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

A. Anh.         B. Cộng hòa Liên bang Đức.

C. Bỉ.         D. Hà Lan.

Đáp án: A

Giải thích: Các nước tạo nên “Cộng đồng than thở – thép châu Âu” bao hàm Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia, Lúcxămbua.

Câu 16. Quá trình cách tân và phát triển liên minh điểm của những nước Tây Âu rất có thể diễn tả vì như thế sơ đồ gia dụng nào là tiếp sau đây ?

A. EEC ⇒ EU ⇒EC.

B. EC ⇒ EEC ⇒EU.

C. EEC ⇒ EC ⇒EU.

B. EU ⇒ EEC ⇒EC.

Đáp án: C

Giải thích: Ngày 18/04/1951, 6 nước Tây Âu (Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua (Luxembourg) xây dựng “Cộng đồng than thở - thép châu Âu” (ECSC). Ngày 25/03/1957, sáu nước ký Hiệp ước Rôma, xây dựng “Cộng đồng tích điện vẹn toàn tử châu Âu” (EURATOM) và “Cộng đồng tài chính châu Âu” (EEC). Ngày 1/7/1967, phụ vương tổ chức triển khai bên trên thống nhất trở nên “Cộng đồng châu Âu” (EC). Ngày 07/12/1991, Hiệp ước Maxtrich được thỏa thuận, đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 1/1/1993, EC thay tên trở nên Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước member.

Câu 17. Đến năm 1993, Liên minh châu Âu đem từng nào member ?

A. 6 member.             B. 10 member.

C. 15 member.            D. 25 member.

Đáp án: C

Giải thích: Đến năm 1993, Liên minh châu Âu đem 15 member.

Câu 18. Đồng chi phí cộng đồng châu Âu (EURO) đầu tiên được đi vào dùng ở nhiều nước EU kể từ Lúc nào?

A. Năm 1999.             B. Năm 2000.

C. Năm 2001.            D. Năm 2002.

Đáp án: D

Giải thích: Ngày 01/01/1999, đồng xu tiền cộng đồng châu Âu EURO được phát triển và đầu tiên được đi vào dùng ở nhiều nước EU vào trong ngày 1/1/2002.

Câu 19. Từ sau Chiến giành trái đất loại nhì cho tới cuối thế kỉ XX, vương quốc Tây Âu nào là tại đây luôn luôn giữ lại liên minh nghiêm ngặt với Mĩ?

A. Cộng hòa Dân ngôi nhà Đức.             B. Anh.

C. Pháp.            D. Phần Lan.

Đáp án: B

Giải thích: Từ sau Chiến giành trái đất loại nhì cho tới cuối thế kỉ XX, Anh luôn luôn giữ lại liên minh nghiêm ngặt với Mĩ.

Câu trăng tròn. Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức triển khai links

A. chủ yếu trị - tài chính.

B. tài chính - văn hóa truyền thống.

C. quân sự chiến lược - tài chính.

D. chủ yếu trị - quân sự chiến lược.

Đáp án: A

Giải thích: Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức triển khai links chủ yếu trị - tài chính.

Câu 21. Sau Chiến giành trái đất loại nhì, những nước tư phiên bản Tây Âu vẫn nhập cuộc vô tổ chức triển khai quân sự chiến lược nào là bởi Mĩ đứng đầu?

A. VÁCSAVA.            B. NATO.             C.ASEAN.             D. EU.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Chiến giành trái đất loại nhì, những nước tư phiên bản Tây Âu vẫn nhập cuộc vô Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bởi Mĩ hàng đầu.

Câu 22. Nguyên nhân khiến cho tài chính Pháp cách tân và phát triển nhanh gọn trong mỗi năm 1950 – 1973 là

A. thu ROI vô Chiến giành trái đất loại nhì.

B. vận dụng những trở nên tựu khoa học tập - kinh nghiệm tân tiến.

C. nhập được nguyên vật liệu kể từ những nước tư phiên bản Tây Âu.

D. nhận viện trợ tài chính của Mĩ theo đuổi "Kế hoạch Masan".

Đáp án: B

Giải thích: Cũng tựa như các nước Tây Âu không giống, vẹn toàn nhân khiến cho tài chính Pháp cách tân và phát triển nhanh gọn trong mỗi năm 1950 – 1973 là vận dụng những trở nên tựu khoa học tập - kinh nghiệm tân tiến vô vào phát triển nhằm nâng lên năng suất, hạ giá tiền thành phầm.

Câu 23. Sau Chiến giành trái đất loại nhì, tài chính Pháp xếp sau những nước nào là vô khối tư phiên bản ngôi nhà nghĩa?

A. Mĩ, Nhật Bản, Tây Đức, Anh.

B. Mĩ, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Đức.

C. Mĩ, Nhật Bản, Phần Lan, Tây Đức.

D. Mĩ, Anh, Áo, Tây Đức.

Đáp án: A

Giải thích: Sau Chiến giành trái đất loại nhì, tài chính Pháp loại năm vô khối tư phiên bản ngôi nhà nghĩa, sau Mĩ, Nhật Bản, Tây Đức và Anh.

Câu 24. Từ năm 1950 cho tới 1973, cạnh bên việc nỗ lực nhiều chủng loại hóa, nhiều phương hóa, những nước tư phiên bản Tây Âu vẫn nối tiếp ngôi nhà trương

A. liên minh nghiêm ngặt với Mĩ.

B. không ngừng mở rộng liên minh với những nước Đông Bắc Á.

C. liên minh với Liên Xô.

D. liên minh với những nước Đông Âu.

Đáp án: A

Giải thích: Từ năm 1950 cho tới 1973, cạnh bên việc nỗ lực nhiều chủng loại hóa, nhiều phương hóa, những nước tư phiên bản Tây Âu vẫn nối tiếp ngôi nhà trương liên minh nghiêm ngặt với Mĩ.

Câu 25. Ngay sau Chiến giành trái đất loại nhì, nền công nghiệp của Tây Đức được bình phục và cách tân và phát triển nhanh gọn hầu hết nhờ

A. phần mềm trở nên tựu khoa học tập - kinh nghiệm.

B. Mĩ giải ngân cho vay và góp vốn đầu tư vô Tây Đức.

C. triệu tập phát triển và triệu tập tư phiên bản cao phỏng.

D. quân sự chiến lược hoá nền tài chính sau cuộc chiến tranh.

Đáp án: B

Giải thích: Ngay sau Chiến giành trái đất loại nhì, nền công nghiệp của Tây Đức được bình phục và cách tân và phát triển nhanh gọn hầu hết nhờ Mĩ giải ngân cho vay và góp vốn đầu tư vô Tây Đức khoảng tầm 50 tỉ Mác.

Câu 26. Sau Lúc Chiến giành mức giá kết thúc đẩy, nước Đức tái ngắt thống nhất vô thời hạn nào?

A. Năm 1989.             B. Năm 1990.

C. Năm 1991.            D. Năm 1992.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc bức tường chắn Béclin bị đập vứt (11/1989) và Chiến giành mức giá kết thúc đẩy (12/1989), nước Đức vẫn tái ngắt thống nhất vào trong ngày 3/10/1990.

Câu 27. Nhật Bản và Tây Âu phát triển thành những trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn của trái đất kể từ thời hạn nào?

A. Từ năm trong thời hạn 50 của thế kỉ XX.

B. Từ năm trong thời hạn 60 của thế kỉ XX.

C. Từ năm trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

D. Từ năm trong thời hạn 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: C

Giải thích: Từ năm trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản và Tây Âu phát triển thành những trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn của trái đất.

Câu 28. nước Việt Nam rất có thể học hành được gì kể từ bài học kinh nghiệm kể từ sự cách tân và phát triển tài chính của Tây Âu sau Chiến giành trái đất loại hai?

A. Vay mượn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư kể từ phía bên ngoài.

B. Quan hệ quan trọng với Mỹ nhằm nhận viện trợ.

C. Tranh thủ mua sắm nguyên vật liệu giá thành rẻ kể từ châu Âu.

D. gí dụng trở nên tựu khoa học tập – kinh nghiệm tân tiến.

Đáp án: D

Giải thích: Nhờ vận dụng trở nên tựu khoa học tập – kinh nghiệm tân tiến vô phát triển nên tài chính những nước Tây Âu vẫn cách tân và phát triển nhanh gọn sau Chiến giành trái đất loại nhì. Do cơ, nước Việt Nam rất có thể vận dụng bài học kinh nghiệm này vô phát triển nhằm nâng lên năng suất, unique, hạ giá tiền thành phầm.

Câu 29. Kế hoạch Mác-san tuy nhiên Mĩ đưa ra năm 1947 còn được gọi là

A. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

B. Kế hoạch Phục hồi Đông Âu.

C. Kế hoạch phục hưng nước Mĩ.

D. Kế hoạch Phục hồi nước Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Kế hoạch Mác-san tuy nhiên Mĩ đưa ra năm 1947 còn được gọi là Kế hoạch phục hưng châu Âu.

Câu 30. Mục đích chủ yếu của những nước Tây Âu Lúc nhận viện trợ của Mĩ tức thì sau Chiến giành trái đất loại nhì là

A. nhằm bình phục và cách tân và phát triển tài chính.

B. mong muốn phát triển thành liên minh của Mĩ.

C. nhằm xâm lăng những vương quốc không giống.

D. tuyên chiến đối đầu với Liên Xô.

Đáp án: A

Xem thêm: điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2022

Giải thích: Mục đích chủ yếu của những nước Tây Âu Lúc nhận viện trợ của Mĩ tức thì sau Chiến giành trái đất loại nhì là nhằm bình phục và cách tân và phát triển tài chính sau cuộc chiến tranh.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau giai đoạn "chiến giành lạnh" (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau giai đoạn "chiến giành lạnh" (phần 2)

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's đi ra kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official