đại lượng tỉ lệ thuận


1. Công thức

I. Các kỹ năng cần thiết nhớ

 Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận

Bạn đang xem: đại lượng tỉ lệ thuận

Quảng cáo

+ Nếu đại lượng $y$  contact với đại lượng $x$  bám theo công thức \(y = kx\) (với $k$  là hằng số không giống $0$ ) thì tớ phát biểu $y$  tỉ trọng thuận với $x$  bám theo thông số tỉ trọng $k.$

+ Khi đại lượng $y$  tỉ trọng thuận với đại lượng $x$  bám theo thông số tỉ trọng $k$  (khác $0$ ) thì $x$ cũng tỉ trọng thuận với $y$  bám theo thông số tỉ trọng \(\dfrac{1}{k}\) và tớ phát biểu nhì đại lượng tê liệt tỉ trọng thuận cùng nhau.

Ví dụ: Nếu \(y = 3x\) thì  $y$ tỉ trọng thuận với $x$ bám theo thông số $3$, hoặc $x$ tỉ trọng thuận với $y$ bám theo thông số \(\dfrac{1}{3}.\)

Tính chất:

* Nếu nhì đại lượng tỉ lệ thuận cùng nhau thì:

+ Tỉ số nhì độ quý hiếm ứng của bọn chúng luôn luôn trực tiếp ko thay đổi.

+ Tỉ số nhì độ quý hiếm bất kì của đại lượng này bởi vì tỉ số nhì độ quý hiếm ứng của đại lượng tê liệt.

* Nếu nhì đại lượng $y$ và $x$  tỉ trọng thuận cùng nhau bám theo tỉ số \(k\) thì: \(y = kx;\)

\(\dfrac{{{y_1}}}{{{x_1}}} = \dfrac{{{y_2}}}{{{x_2}}} = \dfrac{{{y_3}}}{{{x_3}}} = ... = k\) ; \(\dfrac{{{x_1}}}{{{x_2}}} = \dfrac{{{y_1}}}{{{y_2}}};\dfrac{{{x_1}}}{{{x_3}}} = \dfrac{{{y_1}}}{{{y_3}}};...\)

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Lập báo giá trị ứng của nhì đại lượng tỉ lệ thuận

Phương pháp:

+ Xác quyết định thông số tỉ trọng \(k.\)

+ Dùng công thức \(y = kx\) nhằm mò mẫm những độ quý hiếm ứng của \(x\) và \(y.\)

Dạng 2: Xét đối sánh tỉ trọng thuận thân thiết nhì đại lượng lúc biết báo giá trị ứng của chúng

Phương pháp:

Xét coi toàn bộ những thương của những độ quý hiếm ứng của nhì đại lượng coi đem cân nhau không?

Nếu cân nhau thì nhì đại lượng tỉ lệ thuận.

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

Nếu ko cân nhau thì nhì đại lượng ko tỉ trọng thuận.

Dạng 3: Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Phương pháp:

+ Xác quyết định đối sánh tỉ trọng thuận thân thiết nhì đại lượng

+ kề dụng đặc thù về tỉ số những độ quý hiếm của nhì đại lượng tỉ lệ thuận.

Dạng 4: Chia một số trong những trở nên những phần tỉ trọng thuận với những số mang lại trước

Phương pháp:

Giả sử phân chia số \(P\) trở nên tía phần \(x,\,y,\,z\) tỉ trọng với những số \(a,b,c\), tớ thực hiện như sau:

\(\dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{z}{c} = \dfrac{{x + hắn + z}}{{a + b + c}} = \dfrac{P}{{a + b + c}}\)

Từ tê liệt \(x = \dfrac{P}{{a + b + c}}.a;\,hắn = \dfrac{P}{{a + b + c}}.b\); \(z = \dfrac{P}{{a + b + c}}.c\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Trả điều thắc mắc 1 Bài 1 trang 51 SGK Toán 7 Tập 1

  Hãy ghi chép công thức tính

 • Trả điều thắc mắc 2 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

  Cho biết hắn tỉ trọng thuận với x bám theo thông số tỉ trọng

 • Trả điều thắc mắc 3 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

  Hình 9 là một trong những biểu thiết bị ...

 • Trả điều thắc mắc 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

  Trả điều thắc mắc 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết nhì đại lượng hắn và x tỉ trọng thuận cùng nhau.

 • Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập dượt 1

  Cho biết nhì đại lượng x và hắn tỷ trọng thuận cùng nhau và khi x = 6 thì hắn = 4.

>> Xem thêm

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.