đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

02/08/2019 81,704

A. đều sở hữu quy tế bào rất rộng lớn.

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

B. có không ít loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng tiến bộ.

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không đích về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

C. Trình phỏng đô thị mới không lớn.

D. Phân tía khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của việt nam còn thấp, nguyên vẹn nhân đó là do

A. việt nam trở nên tân tiến mạnh nông nghiệp thâm nám canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn trở nên tân tiến công nghiệp của việt nam không lớn.

C. người dân mến sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nút sinh sống thấp.

D. việt nam đem không nhiều TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây đích với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị bất biến.

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

B. Số khu đô thị kiểu như nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn cực kỳ thấp.

Câu 4:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở việt nam cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 5:

Số dân trở thành thị việt nam tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới đây đa phần là vì nguyên vẹn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thế giới.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị đem hạ tầng càng ngày càng đảm bảo chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng dò la việc thực hiện đem thu nhập.

Câu 6:

Tác động lớn số 1 của đô thị mới so với sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của việt nam là

A. di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

B. xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của địa hạt.

C. tăng mạnh hạ tầng vật hóa học ở khu đô thị.

Xem thêm: đạo hàm của 1/x

D. xử lý việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.