công thức tính diện tích hình tròn lớp 5


Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình tròn trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình tròn trụ đem nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mày bàn bởi vì diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r = 45cm\) và bởi vì \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mày bàn hình tròn trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình tròn trụ bại liệt là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết phân phối kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết lối kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính bám theo công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S bám theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính bám theo công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S bám theo công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính bám theo công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm lần rời khỏi nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập dượt

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một sợi thừng thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính chừng nhiều năm của sợi thừng.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu thiết bị hình quạt

  Kết trái khoáy khảo sát về sự việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được mang đến bên trên biểu thiết bị hình quạt mặt mày. Hãy cho biết thêm đem từng nào học tập sinh: a) Thích greed color ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích color tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền đem độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày. Một khu đất nền đem độ cao thấp theo như hình vẽ sau đây. Tính diện tích S khu đất nền bại liệt.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền đem hình dạng như hình vẽ sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vi sinh vật là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.