cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Câu hỏi:

09/05/2020 đôi mươi,168

B. ACSBD

Bạn đang xem: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Phương pháp:

Suy luận từng đáp án, dùng cách thức chứng tỏ đường thẳng liền mạch vuông  góc với mặt mũi phẳng: Một đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mũi bằng Khi nó vuông góc với hai tuyến phố trực tiếp rời nhau vô mặt mũi bằng bại liệt.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào số bất ngờ sở hữu 5 chữ số, những chữ số không giống 0 và song một không giống nhau

A. 5!

B. C95

C. A95

D. 95

Câu 2:

Hàm số nó = f(x) có đạo hàm y'=x2. Mệnh đề này tiếp sau đây đúng?

A. Hàm số đồng đổi thay bên trên ;0 và nghịch tặc đổi thay trên 0;+

B. Hàm số đồng đổi thay bên trên R. 

C. Hàm số nghịch tặc đổi thay bên trên R. 

D. Hàm số nghịch tặc đổi thay trên ;0 và đồng đổi thay bên trên 0;+.

Câu 3:

Đồ thị hàm số y=15x43x22018 cắt trục hoành bên trên từng nào điểm?

A. một điểm.

Xem thêm: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

B. 3 điểm.

C. 4 điểm.

D. 2 điểm.

Câu 4:

Gọi S là tập dượt nghiệm của phương trình 2log22x2+log2x32=2 trên R. Tổng những thành phần của S bằng

A. 8

B. 4+2

C. 8+2

D. 6+2

Câu 5:

Thể tích của khối chóp sở hữu diện tích S lòng bởi vì S và độ cao bởi vì h là:

A. V=13Sh

B. V = 3Sh

C. V = Sh

D. V=12Sh

Câu 6:

Mệnh đề này tiếp sau đây sai?

A. lnx>0x>1

B. loga>logba>b>0

C. loga<logb0<a<b

D. lnx<10<x<1

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian