chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,868

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

A. Qui tắc bàn tay trái

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập vì chưng qui tắc bàn tay ngược.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay ngược hứng những đàng chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều hoạt động của năng lượng điện thì ngón tai loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và ngược hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem loại năng lượng điện I bịa tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ, chiều của loại năng lượng điện ngược hướng với chiều của đàng mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vì chưng ko Lúc tăng mức độ loại điện

B. Lực kể từ tăng Lúc tăng mức độ loại năng lượng điện.

C. Lực kể từ tách Lúc tăng mức độ loại điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Lúc tớ thay đổi chiều loại điện

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I bịa nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ tính năng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ tính năng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ tính năng lên đoạn thừng Lúc nó ko tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ.

D. lực kể từ tính năng lên đoạn thừng đem vị trí đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày tính năng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đuổi công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều lâu năm đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đuổi công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song cách nhau chừng 32 (cm) nhập bầu không khí, độ mạnh loại năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh loại năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2. Điểm M ở trong mặt mày bằng phẳng 2 loại năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 loại năng lượng điện và cơ hội loại I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vì chưng ko thì loại năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và ngược hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và ngược hướng với I1

Câu 5:

Một loại năng lượng điện trực tiếp, lâu năm đem độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội loại năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều hoạt động của phân tử đem điện

B. Chiều của đàng mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ tính năng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mày bằng phẳng chứa chấp loại năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

D. Lực kể từ tính năng lên loại năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ