cặp lực và phản lực trong định luật iii niutơn

Câu hỏi:

18/06/2019 274,458

Bạn đang xem: cặp lực và phản lực trong định luật iii niutơn

A. tính năng nhập và một vật.

B. tính năng nhập nhị vật không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. ko cân nhau về kích thước.

D. cân nhau về kích thước tuy nhiên ko nằm trong giá chỉ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Trong lăm le luật III Niu – tơn, lực và phản lực có những đặc điểm:

Lực và phản lực luôn luôn trực tiếp xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, tuy nhiên ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy được gọi là nhị lực trực đối.

Lực và phản lực ko cân nặng bằng nhau vì chúng để vào nhị vật sự so sánh.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật nào là tại đây hoạt động theo gót quán tính?

A. Vật hoạt động tròn trặn đều.

B. Vật hoạt động bên trên một đường thẳng liền mạch.

C. Vật rơi tự tại kể từ bên trên cao xuống ko ma mãnh sát.

D. Vật hoạt động Lúc toàn bộ những lực tính năng lên vật rơi rụng chuồn.

Câu 2:

Hãy chỉ ra rằng Tóm lại sai. Lực là nguyên vẹn nhân thực hiện cho:

A. vật hoạt động.

B. hình dạng của vật thay cho thay đổi.

C. kích thước véc tơ vận tốc tức thời của vật thay cho thay đổi.

D. phía hoạt động của vật thay cho thay đổi.

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

Câu 3:

Khi một con cái ngựa kéo xe pháo, lực tính năng nhập con cái ngựa thực hiện cho tới nó hoạt động về phần bên trước là:

A. lực tuy nhiên con cái ngựa tính năng nhập xe pháo.

B. lực tuy nhiên xe pháo tính năng nhập ngựa.

C. lực tuy nhiên ngựa tính năng nhập khu đất.

D. lực tuy nhiên khu đất tính năng nhập ngựa.

Câu 4:

Đại lượng đặc thù đến mức độ quán tính chủ quan của một vật là:

A. trọng lượng.

B. lượng.

C. véc tơ vận tốc tức thời.

D. lực.

Câu 5:

Hành khách hàng ngồi bên trên xe pháo xe hơi đang được hoạt động, xe pháo bất thần rẽ lịch sự nên. Theo quán tính chủ quan khách hàng sẽ:

A. nghiêng lịch sự nên.

B. nghiêng lịch sự ngược.

C. ngả người về hâu phương.

D. chúi người về phần bên trước.

Câu 6:

Một hóa học điểm đứng yên ổn bên dưới tính năng của tía lực 12N, 20N, 16N. Nếu vứt lực 20N thì hiệp lực của nhị lực sót lại có tính rộng lớn vì chưng từng nào ?

A. 4N

B. 20N

C. 28N

Xem thêm: từ ghép la gì lớp 4

D. 15N