các số oxi hóa đặc trưng của crom là

hint-header

Cập nhật ngày: 16-04-2022

Bạn đang xem: các số oxi hóa đặc trưng của crom là


Chia sẻ bởi: 2078131420


Các số oxi hoá đặc thù của crom là

Chủ đề liên quan

Công thức chất hóa học của crom(III) hiđroxit là

Để pha trộn sắt kẽm kim loại kiềm, người tớ sử dụng phương pháp

Lấy 7,8 gam kali ứng dụng trọn vẹn với nước chiếm được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là

Kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp này tại đây tạo nên trở nên muối hạt Fe (III)?

A

Dung dịch HNO3 (loãng, dư).

B

Dung dịch H2SO4 (loãng).

Hoà tan 5,6 gam Fe bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được hỗn hợp X và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Giá trị của V là

Phát biểu này tại đây không đúng?

A

Các phù hợp hóa học CrO3, Cr(OH)3 đều phải sở hữu tính lưỡng tính.

B

Crom (II) oxit là oxit bazơ.

C

Hợp hóa học crom (VI) sở hữu tính oxi hoá mạnh.

D

Thêm hỗn hợp axit vô muối hạt cromat, gold color fake trở nên color domain authority cam.

Ion sắt kẽm kim loại X khi vô khung hình vượt ngưỡng được cho phép sẽ gây ra nguy khốn với việc trở nên tân tiến cả về trí tuệ và thể hóa học nhân loại. Tại những làng mạc nghề nghiệp tái mét chế ăcqui cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ nhỏ chậm chạp trở nên tân tiến trí tuệ, bé cọc vì như thế nhiễm độc ion sắt kẽm kim loại này. Kim loại X ở phía trên là

Xem thêm: khoảng cách giữa hai mặt phẳng

Cho láo phù hợp Fe3O4 và Cu vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Trong hỗn hợp X sở hữu chứa chấp những hóa học tan nào?

B

H2SO4, FeSO4, Fe2(SO4)3.

C

H2SO4, Fe2(SO4)3, CuSO4.

D

Cu SO4, FeSO4, Fe2(SO4)3.

Xếp những sắt kẽm kim loại kiềm thổ theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân, thì

A

bán kính nguyên vẹn tử tách dần dần.

C

năng lượng ion hóa tăng dần dần.

D

khả năng ứng dụng với nước tăng dần dần.

Để hòa tan vừa phải không còn 24,4 gam láo phù hợp MgO và Al2O3 cần thiết vừa phải đầy đủ 700 ml hỗn hợp H2SO4 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ được m gam muối hạt. Giá trị của m là

Hoà tan m gam láo phù hợp bao gồm KHCO3 và CaCO3 vô lượng dư hỗn hợp HCl. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

Điện phân giá buốt chảy 14,9 gam muối hạt clorua của một sắt kẽm kim loại kiềm X chiếm được 2,24 lit khí ở anôt (đktc). Kim loại kiềm X là

Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng, dư, chiếm được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Cho 0,1 mol FeO ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp chứa chấp HNO3 dư. Cô cạn hỗn hợp chiếm được từng nào gam muối hạt khan ?

Cho những tuyên bố sau:
(a) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người tớ rất có thể sử dụng bột sulfur.
(b) Freon bay vô khí quyển tiếp tục đập phá bỏ tầng ozon.
(c) Trong khí quyển, độ đậm đặc CO2 vượt quá tiêu xài chuẩn chỉnh được cho phép tạo ra cảm giác mái ấm kính.
(d) Trong khí quyển, độ đậm đặc NO2 và SO2 vượt lên quá tiêu xài chuẩn chỉnh được cho phép tạo ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit.
Số tuyên bố thực sự

Cho láo phù hợp bao gồm 0,1 mol Ba và 0,3 mol Al vô lượng nước sở hữu dư thì thể tích khí (đktc) bay đi ra là

Xem thêm: vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió tây khô nóng là

Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn thì lượng Ag chiếm được là

Chất này sau đấy là hóa học khử oxit Fe vô lò cao?

Tiến hành những thử nghiệm sau :
(a) Cho hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp HCl (b) Cho Al2O3 vô hỗn hợp HCl loãng dư
(c) Cho Cu vô hỗn hợp HCl đặc giá buốt dư (d) Cho Ba(OH)2 vô hỗn hợp KHCO3
Sau Lúc kết thúc đẩy những phản xạ, số thí sát hoạch được hóa học rắn là