các số oxi hóa có thể có của photpho là

Câu hỏi:

11/08/2020 24,259

Bạn đang xem: các số oxi hóa có thể có của photpho là

B. –3, +3, +5, 0.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn B

Các số lão hóa hoàn toàn có thể sở hữu của photpho là -3, 0, +3, +5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những phản ứng: N2 + O2  2NON2 + 3H2  2NH3. Trong nhị phản xạ bên trên thì nitơ

A. chỉ thể hiện nay tính lão hóa.

B. chỉ thể hiện nay tính khử.

C. thể hiện nay cả tính khử và tính lão hóa.

D. ko thể hiện nay tính khử và tính lão hóa.

Câu 2:

Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2  6HCl +N2. Kết luận nào là tại đây đúng?

A. NH3 là hóa học khử.

B. NH3 là hóa học oxi hoá.

C. Cl2 vừa oxi hoá vừa vặn khử.

D. Cl2 là hóa học khử.

Câu 3:

Khi nhen nhóm cháy photpho vô khí Cl2 dư thì thành phầm nhận được là

A. PCl3.

B. PCl5.

Xem thêm: bộ đề thi bằng lái xe a1

C. PCl6.

D. PCl.

Câu 4:

Dung dịch HNO3 đặc nhằm lâu thông thường có màu sắc vàng do

A. HNO3 tan nhiều nội địa.

B.  bị khử vày những hóa học của môi trường

C. dung dịch HNO3 có tính lão hóa mạnh.

D. hỗn hợp HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 6,4 gam sắt kẽm kim loại R sở hữu hóa trị II vô hỗn hợp HNO3 dư nhận được 4,48 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử có một không hai. Kim loại R là (Cho: Zn = 65, Cu = 64, Al = 27, Fe = 56)

A. Zn.

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.

Câu 6:

Thuốc demo nhằm phân biệt nhị hỗn hợp Na3PO4  NaNO3 là

A. AgNO3.

B. NaOH.

C. KOH.

Xem thêm: tính diện tích hình bình hành

D. HCl.