batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

Câu hỏi:

23/07/2022 4,837

Bạn đang xem: batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

B. Rechargeable

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

     A. Reversible (adj): hòn đảo ngược                          B. Rechargeable (adj): hoàn toàn có thể hấp thụ lại

     C. Repeatable (adj): hoàn toàn có thể tái diễn                      D. Returnable (adj): hoàn toàn có thể trả lại

Tạm dịch: Pin sạc hoặc cỗ sạc tích điện mặt mũi trời là một số trong những biện pháp mang lại việc thiếu thốn tích điện.

Chọn B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The council wants to tướng _______ the character of the thành phố while reconstructing the Old Quarter.

A. defense

B. preserve

C. store

D. abandon

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

A. county

B. poultry

C. bound

D. sound

Xem thêm: Cập Nhật Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Anh Hôm Nay - BXH Mới Nhất

Câu 3:

• Find a place with full of (1) ________.

Câu 4:

She got _______ her xế hộp to tướng pick _______ some wild flowers.

A. in / at

B. off / up

C. from / on

D. out / for

Câu 5:

Travellers are advised to tướng take out insurance. Their luggage may go astray.

A. Travellers are advised to tướng take out insurance in case their luggage goes astray.

B. Travellers had better buy insurance as a precaution against their luggage go astray.

C. Travellers should take out insurance if their luggage goes astray.

D. Travellers should get insurance, or else their luggage may go astray.

Câu 6:

Mike: "I have a favor to tướng ask you." - Tim: "___________."

A. It's a pleasure

B. Ask, please

C. Help yourself

D. Go ahead

Xem thêm: các thể loại văn học