bài tập tương lai đơn

Cùng ôn tập dượt và nắm rõ những kỹ năng về loại thì này bằng phương pháp thực hành thực tế thực hiện những bài tập dượt thì sau này đơn. Trước Khi thực hiện bài bác, các bạn hãy ôn lại những lý thuyết căn phiên bản trước. Thì sau này đơn (Simple Future) là một trong thì thông thường được sử dụng nhiều cả nhập văn rằng và văn ghi chép. Cùng thực hành thực tế với Langmaster các dạng bài bác tập dượt thông thường bắt gặp nhất bên dưới nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập tương lai đơn

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

I. Tóm tắt lý thuyết thì sau này đơn

Bạn đang được mong muốn thực hành bài bác tập dượt thì sau này đơn nhưng chúng ta vẫn bắt vững chắc lý thuyết về cấu hình, cách sử dụng và tín hiệu phân biệt của thì này chưa? Hãy nằm trong Langmaster tổng ôn lại một chút ít nhé!

1. Công thức

Thì sau này đơn dùng làm biểu diễn mô tả những hành vi xẩy ra nhập sau này và không tồn tại ra quyết định trước thời khắc rằng. Đó là những hành vi “bộc phát”.

1.1. Câu khẳng định

Cấu trúc: S + will/shall + V-inf

Lưu ý: Chúng tớ hoàn toàn có thể ghi chép tắt will thành ‘ll (I will -> I’ll, she will -> she’ll,...)

Ví dụ:

 • I will help my aunt take care of her children tomorrow morning.

(Tôi sẽ hỗ trợ cô nom nom bao nhiêu đứa trẻ con nhập sáng sủa mai).

 • I will buy a dress tomorrow.

(Tôi tiếp tục mua sắm một cái váy vào trong ngày mai)

1.2. Câu phủ định

Cấu trúc: S + will/shall + not + V-inf

Lưu ý: Will not = Won’t

Ví dụ:

 • I won’t come to tướng his house tomorrow.

(Tôi sẽ không còn cho tới nhà đất của anh tớ vào trong ngày mai)

 • I won’t tell him the truth.

(Tôi sẽ không còn rằng thực sự với anh ấy đâu).

1.3. Câu nghi hoặc vấn

Cấu trúc: Will/Shall + S + V-inf ?

Câu trả lời:

 • Yes, S + will
 • No, S + will not (won’t)

Ví dụ:

 • Will you help bủ take care of my cát tomorrow morning?

(Cháu tiếp tục trợ giúp cô nom con cái mèo này nhập sáng sủa mai chứ?)

 • Will you marry me?

(Bạn tiếp tục cưới tôi chứ?)

Cấu trúc thì sau này đơn
Cấu trúc thì sau này đơn

2. Cách dùng

Thì sau này đơn được dùng trong mỗi tình huống sau:

Trường thích hợp 1: Thì sau này đơn thông thường dùng làm biểu diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra nhập sau này.

Ví dụ:

 • We will come back next week.

(Chúng tôi tiếp tục rời ngoài nhập tuần tới)

 • I will bởi it tomorrow.

(Tôi tiếp tục thực hiện nó vào trong ngày mai)

Trường thích hợp 2: Thì sau này đơn được dùng nhằm biểu đạt chủ ý, thể hiện 1 lời hứa hẹn hoặc một ra quyết định ngay lập tức khi rằng.

Ví dụ:

 • I think she will win.

(Tôi nghĩ về cô ấy tiếp tục thắng)

 • I think he won’t come and join my các buổi party.

(Tôi nghĩ về anh ấy sẽ không còn cho tới nhập cuộc buổi tiệc của tôi đâu.)

Cách người sử dụng thì sau này đơn
Cách người sử dụng thì sau này đơn

Trường thích hợp 3: Thì sau này đơn được dùng để lấy rời khỏi một lời nói ý kiến đề nghị, đòi hỏi hoặc 1 lời nói chào với những người không giống.

Ví dụ:

 • Will you sing a tuy vậy with me?

(Bạn tiếp tục hát 1 bài bác với tôi chứ?)

 • Will you pass bủ the pencil, please?

(Bạn hoàn toàn có thể gửi cây viết chì mang lại tôi được không?)

Trường thích hợp 4: Thì sau này đơn nhập câu ĐK loại I

Ví dụ:

 • If you study hard, you will pass the exam.

(Nếu bạn làm việc tập dượt chịu thương chịu khó rộng lớn, các bạn sẽ băng qua bài bác kiểm tra)

 • If you plant flowers, your garden will be beautiful.

(Nếu chúng ta trồng nhiều hoa, quần thể vườn của các bạn sẽ vô cùng đẹp)

Trường thích hợp 5: Dùng nhằm biểu đạt lời hứa hẹn.

Ví dụ:

 • I promise I will write to tướng my parents every day.

(Tôi hứa tôi tiếp tục ghi chép thư mang lại cha mẹ thường ngày.)

 • His sister will never tell anyone about this.

(Chị anh tớ sẽ không còn rằng với ai về sự việc này.)

Cách người sử dụng thì sau này đơn
Cách người sử dụng thì sau này đơn

3. Dấu hiệu nhận biết

Khi chúng ta bắt gặp những kể từ tại đây trong một câu giờ đồng hồ Anh thì bạn phải dùng thì sau này đơn. Những tín hiệu phân biệt thì sau này đơn:

Dấu hiệu 1: Có trạng kể từ chỉ thời gian

 • “In” + thời gian: in 3 minutes, in 2 weeks
 • Next day/ week/ month/ year: Ngày/ tuần/ tháng/ năm tiếp theo sau.
 • Soon: Lại
 • Tomorrow: Ngày mai

Dấu hiệu 2: Có những động kể từ thể hiện tại quan liêu điểm

 • Think/ believe/ assume/ suppose: Nghĩ, tin tưởng rằng, nhận định rằng.
 • Promise: Hứa
 • Hope, expect: Hy vọng

Dấu hiệu 3: Có những trạng kể từ thể hiện tại quan liêu điểm

 • Perhaps, probably, maybe: đem lẽ
 • Supposedly: cho rằng, fake sử

Tìm hiểu cụ thể rộng lớn về những thì khác:

 • THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Present Simple) - Công thức, tín hiệu và bài bác tập dượt đem đáp án
 • THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
 • THÌ TƯƠNG LAI GẦN (TO BE GOING TO) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

4. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì sau này đơn

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT

II. Các bài bác tập dượt thì sau này đơn đem đáp án

Để ôn lại kỹ năng, nằm trong thực hành thực tế ngay lập tức những bài tập dượt thì sau này đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên sau đây.

1. Các bài bác tập dượt thì sau này đơn cơ bản

Các bài bác tập dượt cơ phiên bản và đem đáp án:

1.1. Bài tập

Bài tập dượt 1: Chọn đáp án đích trong số đáp án sau đây nhằm hoàn thiện câu.

Câu 1. Her brother (be) ___ home page at 6 o’clock.

 1. will be
 2. is
 3. are

Câu 2. She is late. Don’t worry! She (come) ___

 1. comes
 2. will come
 3. come

Câu 3. I’m hot. I (turn) ___ on the air conditioner.

A will turn

 1. turn
 2. turns

Câu 4. I think he (be) ___ at home page by 8 pm.

 1. am
 2. be
 3. will be

Câu 5. If my sister passes the exam, she (be) ___ happy.

 1. will be
 2. is
 3. be

Câu 6. Go and tidy your room! Your mother (not do) ___ it.

 1. don’t do
 2. will not do
 3. doesn’t do

Câu 7. I'm afraid Linh (not attend) ___ the các buổi party tomorrow.

 1. won’t attend
 2. don’t attend
 3. did not attend

Câu 8. I (meet) ___ her later.

 1. will meet
 2. meet
 3. meets

Câu 9. What time ___ she (arrive) ___?

Xem thêm: đại học luật hà nội, điểm chuẩn

 1. does/ arrive
 2. will/ arrive
 3. do/ arrive

Câu 10. If it rains, my parents (not go) ___ to tướng the beach.

 1. don’t go
 2. doesn’t go
 3. won’t go

Bài tập dượt 2: Chia động từ

 1. ___ you (take) ___ a trip to tướng Đài Loan Trung Quốc next year?
 2. We (build) ___ a new bridge in this province next week?
 3. Tomorrow, her mother (send) ___ the letter to tướng Ha Noi City.
 4. My dad (send) ___ the letter when he goes to tướng the post office.
 5. If it rains, we (stay) ___ at home page.
 6. I think my team (win) ___ the game.
 7. If my sister fail this test, her mother (take) ___ away her iPad.
 8. His sister (be) ___ an actress.
 9. Hoa (not visit) ___ tomorrow.
 10. You (run) ___ to tướng the school.

Bài tập dượt 3: Chia động kể từ nhập ngoặc theo như đúng thì sau này đơn

 1. I (travel) around the world.
 2. I think It (rain) tomorrow.
 3. I (return) at 10 a.m
 4. Maybe we (stay) at the resort.
 5. It (be) a very cold winter.
 6. We (drink) a cup of tea. 
 7. MU (win) this game.
 8. I (phone) you if you want.
 9. If I sleep early, I (have) good health.
 10. She is afraid her mother (go) out tonight. 

Bài tập dượt 4: Hoàn trở nên đoạn văn mặt mày dưới

Tomorrow, students _____ (assemble) in the school playground at 08:00 am, to tướng go to tướng Du Dong Village.  They ___ (have) their school picnic.  The bus _____ (arrive) at 8 am, sharp.  We ____ (reach) the Du Donh Village at around 10 am.  On reaching, students _____ (go) around to tướng see various displays.  The staff at the spot _____ (welcom) the students with flowers and scent perfumes.  They _____ (offer) the student’s snacks.  After they eat their snacks, children _____ (play) in the park.  Around 12 am, all students ____ (assemble) for lunch.  They ____ (sit) in a circle and _____ (sing) songs.  At around 5 pm, students ____ (gather) near the bus.  They ____  (board) the bus in a queue.  At around 7 pm, they ____ (reach) school.  Their parents ____ (pick) them up from school.

Bài tập dượt 5: Sắp xếp lại những kể từ sau

 1. turn/ butterfly/ the/ a/ turn/ will/ beautiful/ caterpillar.
 2. where/ stay/ when/ will/ Hawaii/ we/ visit/ they/?
 3. Sunny/ I/ will/ out/ not/ go/ if/ it.

1.2. Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. C

Bài tập dượt 2:

 1. will you take
 2. will build
 3. will send
 4. will send
 5. will stay
 6. will win
 7. will take
 8. will be
 9. won’t visit
 10. will run

Bài tập dượt 3:

 1. will travel
 2. will rain
 3. will return
 4. will stay
 5. will be
 6. will drink
 7. will win
 8. will phone
 9. will have
 10. will go

Bài tập dượt 4:

 1. will assemble
 2. will have
 3. will arrive
 4. will reach
 5. will go
 6. will welcome
 7. will offer
 8. will play
 9. will assemble
 10. will sit
 11. will sing
 12. will gather
 13. will board
 14. will reach
 15. will pick

Bài tập dượt 5:

 1. The caterpillar will turn into a beautiful butterfly.
 2. Where will we stay when we visit Hawaii?
 3. I will go out if it is sunny.

2. Các bài bác tập dượt thì sau này đơn nâng cao

Bài tập dượt thì sau này đơn đem đáp án
Bài tập dượt thì sau này đơn đem đáp án

2.1. Bài tập

Bài tập dượt 1: Điền nhập điểm trống trải dạng đích của động kể từ được mang lại nhập ngoặc kép nhằm hoàn thiện câu

 1. I promise I (go)...........home page on time. 
 2. If It doesn't sunny, they…………(not/go) down the street.
 3. I guess my mom…………(not/come) to tướng the các buổi party tonight.
 4. I’m afraid I……….(not/be) able to tướng go out with my brother tomorrow.
 5. If you afford it, you………….(achieve) your goal. 
 6. Okay, I………..(phone) you tonight.
 7. If his friend doesn't go faster, she………..(miss) the bus
 8. Be quiet! My teacher………..(kick) him out of the classroom.
 9. Are you thirsty? I……….(buy) you a bottle of water.
 10. I think I……….(move) back to tướng my hometown. 

Bài tập dượt 2: Viết lại những câu sau đây và dùng những kể từ mang lại sẵn

Câu 1. Her mother/ rain/ tomorrow/ say/ it.

Câu 2. Go to tướng the supermarket/ she/ I/ if/ with me/ go.

Câu 3. His friends/ not/ angry/ be/ with/ he.

Câu 4. Later/ help/ Jane/ us.

Câu 5. Meet/ at the park/ I/ him.

Câu 6. Fail/ Lam/ sad/ fail/ she/ be/ this test/ if.

Câu 7. Leave/ when/ my parents/ will?

Câu 8. Get the job/ he/ will.

Câu 9. Soon/ my dad/ arrive/ will?

Câu 10. Cook/ what/ will/ we?

Bài tập dượt 3: Chia động kể từ theo như đúng thì của nó

 1. When they get home page, they ___________ (have) dinner.
 2. I know his family ___________ (feel) very happy if they win the match.
 3. They’ve already decided on our next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Đài Loan Trung Quốc.
 4. My mom thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.
 5. “What are your plans for this morning?” I ________ (meet) my friends and then go to tướng her birthday các buổi party.
 6. If my students revise for the exam, I’m sure they ________ (get) a good result.
 7. The weather forecast is bad for next week. It _________ (be) very rainy.
 8. She can’t come to tướng the march next week. She ___________ (look after) my cousins.
 9. In the future, She thinks humans ___________ (wipe out) many different species.
 10. My mother is buying some butter and eggs because she _________ (make) a cake later.

Bài tập dượt 4: Hoàn trở nên những đoạn đối thoại sau

 1. A: There's someone at the door.

B: I (get) it.

 1. A: I'm moving house tomorrow.

B: I (come) and help you.

 1. A: I'm cold.

B: I (turn on) the fire.

 1. A: “Go and tidy your room.”

B: “I ________________ (not/ do) it!”

 1. A: “I'm driving to tướng the các buổi party, would you lượt thích a lift?”

B: “Okay, I ______________ (not/ take) the bus, I'll come with you.”

 1. A: “I'm really hungry.”

B: “In that case, we ___________________ (not/ wait) for John.

Bài tập dượt 5: Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại đúng

 1. If he loves her job, what bởi he do?
 2. They spend 5 weeks in Korea with their parents to tướng find out.
 3. The flowers die because of lack of sunshine.
 4. You think your teacher remember to tướng bởi everything.
 5. If the weather stop raining soon, we will play football in the yard.

2.2. Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. will go
 2. won’t go
 3. won’t come
 4. I won’t be 
 5. won’t achieve
 6. will phone
 7. will miss
 8. will kick
 9. will buy
 10. will move

Bài tập dượt 2:

Câu 1. Her mother said it will rain tomorrow.

Câu 2. I will only go to tướng the supermarket if she goes with bủ.

Câu 3. He won’t be angry with his friends.

Câu 4. Jane will help us later.

Câu 5. They will meet him at the park.

Câu 6. If Lam fails this test, she will be sad.

Câu 7. When will my parents leave?

Câu 8. He will not get the job.

Câu 9. Will my dad arrive soon?

Câu 10. What will we cook?

Bài tập dượt 3:

1 - will have

2 - will feel

3 - are going to tướng do

4 - will be

5 - am going to tướng meet

6 - will get

7 - is going to tướng be

8 - am going to tướng look after

9 - will wipe out

10 - is going to tướng make

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

Bài tập dượt 4:

 1. will get
 2. will come
 3. will come
 4. won't do
 5. won't take
 6. won't wait

Bài tập dượt 5:

 1. bởi she bởi ➔ will she do
 2. spend ➔ will spend
 3. die ➔ will die
 4. remembers ➔ will remember
 5. stop ➔ stops

Vậy là bên trên phía trên, Langmaster đã gửi cho tới chúng ta những dạng bài tập dượt thì sau này đơn khá đầy đủ nhất. Để ôn tập dượt lại kỹ năng vẫn học tập, các bạn hãy thực hiện tăng nhiều bài bác tập dượt không giống hoặc thực hành thực tế luyện rằng. Quý Khách hoàn toàn có thể nhập cuộc test online nhằm đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh lúc này của tôi nhé! Chúc chúng ta học tập tốt!