bài tập toán lớp 5 trang 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 trang 9

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số thập phân phù hợp vô khu vực chấm bên dưới từng vạch của tia số:

Phương pháp giải:

Quan sát tia số rồi điền phân số phù hợp vô khu vực chấm.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở nên phân số thập phân: 

\( \dfrac{11}{2}\) ;         \( \dfrac{15}{4}\) ;        \( \dfrac{31}{5}\).

Phương pháp giải:

Quy đồng những phân số sao mang đến khuôn số của những phân số mới mẻ là \(10; 100; 1000; ...\)

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{11}{2}=\dfrac{11 \times 5}{2 \times 5}=\dfrac{55}{10}\) ;                     \( \dfrac{15}{4}=\dfrac{15\times 25}{4 \times 25}=\dfrac{375}{100}\);

\( \dfrac{31}{5}=\dfrac{31\times 2}{5\times2}=\dfrac{62}{10}\) .

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở nên phân số thập phân sở hữu khuôn số là \(100\): 

\( \dfrac{6}{25}\) ;         \( \dfrac{500}{1000}\) ;         \( \dfrac{18}{200}\) .

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân chia cả tử số và khuôn số của những phân số vẫn mang đến với một trong những phù hợp nhằm được phân số thập phân sở hữu khuôn là \(100\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{6}{25} =\dfrac{6 \times 4}{25 \times 4}=\dfrac{24}{100}\) ;                \( \dfrac{500}{1000}=\dfrac{500:10}{1000:10}=\dfrac{50}{100}\) ;

\( \dfrac{18}{200}\) \( =\dfrac{18:2}{200:2}=\dfrac{9}{100}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

>, <, = ?

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

\( \dfrac{7}{10}\) ... \(\dfrac{9}{10}\)                            \(\dfrac{92}{100}\) ... \(\dfrac{87}{100}\);

\(\dfrac{5}{10}\) ... \(\dfrac{50}{100}\)                          \(\dfrac{8}{10}\) ... \(\dfrac{29}{100}\).

Phương pháp giải:

- Cách đối chiếu nhị phân số nằm trong khuôn số: Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

- Cách đối chiếu nhị phân số ko nằm trong khuôn số:

+ Quy đồng nhị phân số về nằm trong khuôn.

+ Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

Lời giải chi tiết:

+) \( \dfrac{7}{10}<\dfrac{9}{10}\) ;             

+) \(\dfrac{92}{100}>\dfrac{87}{100}\) ;            

+) \(\dfrac{5}{10}= \dfrac{5 \times 10}{10 \times 10}=\dfrac{50}{100}\) ;   

    Vậy: \(\dfrac{5}{10}=\dfrac{50}{100}\).       

+)  \(\dfrac{8}{10} = \dfrac{8 \times 10}{10\times 10}=\dfrac{80}{100}\)

   Vì \(80 > 29\) nên \(\dfrac{80}{100}>\dfrac{29}{100}\). 

   Vậy: \(\dfrac{8}{10}>\dfrac{29}{100}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập sở hữu \(30\) học viên, vô đó \(\dfrac{3}{10}\) số học viên là học viên xuất sắc Toán, \( \dfrac{2}{10}\) số học viên là học viên xuất sắc Tiếng Việt. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào học viên xuất sắc Toán, từng nào học viên xuất sắc Tiếng Việt?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên xuất sắc Toán tao lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{3}{10}\).

- Tìm số học viên xuất sắc Tiếng Việt tao lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{2}{10}\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 30 học tập sinh

Học sinh xuất sắc toán: \(\dfrac{3}{10}\) số học tập sinh

Học sinh xuất sắc Tiếng Việt: \(\dfrac{2}{10}\) số học tập sinh

Học sinh xuất sắc toán: ? em

Học sinh xuất sắc Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học viên xuất sắc toán là:

               \(30 \times \dfrac{3}{10}=9\) (học sinh)

Số học viên xuất sắc giờ việt là:

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia TV - Kênh trực tuyến bóng đá hàng đầu

               \( 30 \times \dfrac{2}{10}=6\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(9\) học viên xuất sắc Toán;

                                                \(6\) học viên xuất sắc Tiếng Việt.