bài 113 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 5 với câu nói. giải dễ dàng hiểu

Tổng thích hợp đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: bài 113 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

a) Đọc câu hỏi và trình bày cho chính mình biết câu hỏi cho biết thêm gì, câu hỏi căn vặn gì ?

Trong hình tiếp sau đây, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

b) Thảo luận cơ hội giải câu hỏi.

c) Giải câu hỏi và viết lách vô vở.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo mô hình toán lần nhị số lúc biết hiệu và tỉ số. 

(vẽ sơ đồ dùng biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán cho biết thêm :

- Diện tích tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6cm2.

- Tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Bài toán căn vặn : Tính diện tích S tứ giác ABCD.

c) Ta đem sơ đồ dùng :

Theo sơ đồ dùng, hiệu số phần đều nhau là :

              3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là :

             13,6 : 1 × 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là :

             13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Diện tích tứ giác ABCD là :

             27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

                             Đáp số : 68cm2.

Quảng cáo

Câu 2

Lớp 5A đem 28 học viên. Số học viên phái nam bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên nữ giới. Hỏi số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam từng nào em ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên và số học viên nữ giới theo mô hình toán lần nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số ê.

- Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam = Số học viên nữ giới - Số học viên phái nam.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ dùng :

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều nhau là : 

            3 + 4 = 7 (phần)

Lớp 5A đem số học viên phái nam là : 

            28 : 7 × 3 = 12 (học sinh)

Lớp 5A đem số học viên nữ giới là :

            28 – 12 = 16 (học sinh)

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam là :

            16 – 12 = 4 (học sinh)

                        Đáp số: 4 học viên.

Câu 3

Một xe hơi cứ lên đường được 100km thì hấp phụ 12 lít xăng. Ô tô này đã lên đường được quãng đàng 330km thì hấp phụ không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo mô hình toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng hấp phụ khi lên đường 1km = số lít xăng hấp phụ khi lên đường 100km : 100.

- Số lít xăng hấp phụ khi lên đường 330km = số lít xăng hấp phụ khi lên đường 1km × 330.

Lời giải chi tiết:

Ô tô lên đường 1km thì hấp phụ không còn số lít xăng là :

            12 : 100 = 0,12 (lít xăng)

Ô tô ê lên đường được quãng đàng 330km thì hấp phụ không còn số lít xăng là :

            0,12 × 330 = 39,6 (lít xăng)

                         Đáp số: 39,6 lít xăng.

Câu 4

Một ngôi trường đem 1138 học viên, vô ê số học viên nữ giới thấp hơn số học viên phái nam là 92 học viên. Tính số học viên phái nam, số học viên nữ giới của ngôi trường ê.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó:

                Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

                Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số học viên phái nam của ngôi trường là :

            (1138 + 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học viên nữ giới của ngôi trường là:

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

            1138 – 615 = 523 ( học tập sinh)

                   Đáp số : Nam : 615 học viên ;

                                  Nữ 523 học viên.

Câu 5

10 người thực hiện xong xuôi một việc làm nên mất mặt 9 ngày. Nay mong muốn thực hiện xong xuôi việc làm ê trong tầm 5 ngày thì nên từng nào người? (năng suất thao tác của từng người là như nhau)

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về mối liên hệ tỉ lệ thành phần. Ta hoàn toàn có thể giải bởi 2 cơ hội :

Cách 1 : Phương pháp rút về đơn vị chức năng.

Cách 2 : Phương pháp lần tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

9 ngày :  10 người

5 ngày : … người ?

Cách 1:

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm ê trong một ngày thì nên số người là :

            10 × 9 = 90 (người)

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm ê trong tầm 5 ngày thì nên số người là :

            90 : 5 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Cách 2:

9 ngày bộp chộp 5 ngày số chuyến là:

            9 : 5 = 1,8 (lần)

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm ê trong tầm 5 ngày thì nên số người là :

            10 × 1,8 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Câu 6

Có thân phụ team trồng rừng, team 1 trồng được 1356 cây, team 2 trồng được thấp hơn team một là 246 cây, team 3 trồng được bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số kilomet của team 1 và team 2. Hỏi khoảng từng team trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

- Tìm số kilomet team 2 trồng tao lấy số kilomet team trồng được trừ lên đường 246 cây.

- Tìm số kilomet team 2 trồng tao lấy tổng số kilomet của team 1 và team 2 trồng được phân tách mang đến 3.

- Tìm số kilomet khoảng từng team trồng được tao lấy tổng số kilomet thân phụ team trồng được phân tách mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Số cây team 2 trồng được là :

            1356 – 246 = 1110 (cây)

Số cây team 3 trồng được là :

            (1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình từng team trồng được số kilomet là :

     (1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

                                Đáp số: 1096 cây.

 Loigiaihay.com

Câu 1

Một xã lúc này đem 5000 dân. Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 18 người. Hỏi sau 1 năm số dân của xã ê đem toàn bộ từng nào người?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo đòi cách thức lần tỉ số.

Lời giải chi tiết:

5000 dân bộp chộp 1000 số lượng dân sinh chuyến là

    5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã ê tăng sau một năm là

    18 x 5 = 90 (người)

Sau 1 năm số dân của xã ê đem toàn bộ số người là

     5000 + 90 = 5090 (người)

                     Đáp số: 5090 người

Câu 2

Em tự động bịa một câu hỏi nằm trong dạng toán về mối liên hệ tỉ lệ thành phần rồi giải câu hỏi ê.

Phương pháp giải:

Em nêu câu hỏi về mối liên hệ tỉ lệ thành phần ròi giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài toán: Em và chị nằm trong lên đường mua sắm vở. Em mua sắm 10 quyển nên trả 50 000 đồng, chị gái nên trả 80000 đồng. Hỏi chị mua sắm từng nào quyển vở?

Bài giải

Một quyển vở có mức giá là 

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua sắm số quyển vở là

80000 : 5 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập

    Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 131 sách VNEN toán lớp 5 với câu nói. giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: no one runs the internet

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.