1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Bạn đang xem: 1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

42 mon =  ...  năm. Số phù hợp điền vô khu vực chấm là

A. 4

B. 4,2

C. 3,5

D. 35

Câu 2:

Hình tam giác đem diện tích S là  90 m2, phỏng nhiều năm cạnh lòng là 18 m. Chiều cao của hình tam giác bại là

A. 5 m

B. 10 m

C. 2,5 m

D. 810 m

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

Xem thêm: bài văn tả doraemon lớp 3

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút          23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây 24 phút 12 giây : 4                        12 phút 25 giây x5

Câu 4:

Có nhị thùng  dầu, nếu như đem 2 lít dầu từ  thùng loại nhất lịch sự thùng thứ  nhị thì số dầu nhị thùng đều bằng nhau, còn nếu như đem 2 lít dầu kể từ thùng loại nhị lịch sự thùng loại nhất thì số dầu ở thùng loại nhị vày 4/5 số dầu ở thùng loại nhất. Hỏi khi đầu thùng loại nhất đem từng nào lít dầu

Câu 5:

Giá trị của biểu thức: 47,2 x 5 + 107,1 : 2,5 là

A. 137,24

B. 372,4

C. 278,84

D. 27,884

Câu 6:

3,2 m3 = ... dm3. Số phù hợp viết lách vô khu vực chấm là

A. 32000

B. 3200

C. 320

D. 32

Câu 7:

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Một bể cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem độ cao thấp trong tâm địa bể là: chiều dài   2,5m, chiều rộng lớn 1,6m và độ cao 1m.  Mức nước vô bể cao vày 4/5 chiều cao của bể. Tính thể tích mực nước