vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân tách với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155

Tính :

a) \(\displaystyle351 : 54\)                       \(\displaystyle8,46: 3,6\)                          \(\displaystyle204,48:48\)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\)                                 \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện nay luật lệ phân tách nhị số đương nhiên hoặc phân tách nhị số thập phân theo đòi những quy tắc vẫn học tập.

- Để phân tách nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Lời giải chi tiết:

a)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}=\frac{{14}}{{15}}\times\frac {20}{{7}}=\dfrac{14\times 20}{15 \times 7} \) \(\displaystyle=\dfrac{7\times 2 \times 5 \times 4}{5\times 3 \times 7}= \dfrac{8}{3}\)

    \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}=\frac{{9}}{{8}}\times\frac {16}{{27}}=\dfrac{9\times 16}{8 \times 27} \) \(\displaystyle=\dfrac{9\times  8\times 2}{8\times 9 \times 3}= \dfrac{2}{3}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

- Muốn phân tách một vài đương nhiên mang đến 0,1; 0,01; 0,001; ... tao chỉ việc thêm vô ở bên phải số ê một, nhị, phụ vương, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số đương nhiên với 10; 100; 1000;  ... tao chỉ việc thêm vô ở bên phải số ê một, nhị, phụ vương, ... chữ số 0.

- Muốn phân tách một vài mang đến 0,25 tao chỉ việc nhân số ê với 4.

-  Muốn phân tách một vài mang đến 0,5 tao chỉ việc nhân số ê với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính bởi vì nhị cơ hội : 

\(a)\; \displaystyle {9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)                           \(b)\; 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: cấu trúc câu hỏi đuôi

Áp dụng công thức: \( (a + b) : c = a : c + b: c\) 

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{9}{5} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{8}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = \frac{{27}}{{17}} + \frac{{24}}{{17}} = \frac{{51}}{{17}} = 3$

Cách 2:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \left( {\frac{9}{5} + \frac{8}{5}} \right):\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = 3$

b) Cách 1

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= 0,9 : $\frac{1}{4}$ + 1,05 : $\frac{1}{4}$

= 0,9 x 4 + 1,05 x 4

= 3,6 + 4,2 = 7,8

Cách 2

 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= (0,9 +1,05) : 0,25

= 1,95 : $\frac{1}{4}$

= 1,95 x 4 = 7,8

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 156 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài xích 156 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 157 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài xích 157 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 158 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đo thời hạn

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài xích 158 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đo thời hạn với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 159 : Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài xích 159 : Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 160 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài xích 160 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.