ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

Ví dụ nào là sau đấy là một quần thể sinh vật?

Bạn đang xem: ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

Ví dụ nào là sau đấy là một quần thể sinh vật?

A. Tập ăn ý cỏ sinh sống nhập rừng Cúc Phương.

B. Tập ăn ý mèo sinh sống ở 3 quần đảo xa cách nhau ở Nhật Bản.

C. Tập ăn ý cây thông sinh sống bên trên một trái ngược đống ở Côn Sơn, Thành Phố Hải Dương.

D. Tập ăn ý cá sinh sống nhập nằm trong một chiếc ao.

Đáp án C

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: các bài văn thi thpt quốc gia

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ